Olenditeooria

  • Margus Ott Tallinna Ülikool

Abstract

Käesoleva artikli eesmärgiks on välja töötada olenditeooria mõningad põhimõisted. Olendit määratletakse teatavate eristumisprotsesside lõimimisena ehk "läbivaatusena". Nendel protsessidel on kaks külge, "esi-" ja "isekülg". Esikülg on kõrvutuvuslik, st. paljusus, mille elemendid on üksteise kõrval; isekülg on läbistuvuslik, st. paljusus, mille elemendid läbistavad üksteist. Need kaks külge ei sarnane teineteisega ja nende vahel liikumine kätkeb taandamatut ajalisust, ontogeneesi. Artiklis laiendatakse olendi mõistet "vertikaalis" erinevatele keerukustasanditele (eluline, molekuliline, atomaarne jt) ja "horisontaalis" erinevatele individualiseeritusastmetele. Isekülge käsitletakse liigendatuna piki afekteerimis- ja afekteeritavusviise, mis tähistavad seda, mida olend suudab tajuda ja teostada, ehk seda, milleks ta on võimeline. Lõpuks käsitletakse esi- ja isekülge olemise kui protsessi kahe aspektina, esinemise ja isenemisena. Esinemise ja isenemise ringluste arvukus ja tempo variatiivsus määravad olendi väehulga. 

 

 A Theory of Beings
The paper proposes to work out concepts for describing the individualization of beings on various levels of organization. A being with a certain degree of individuality comes into being when certain processes of differenciation are being integrated together. It is conceived of as having two aspects, self-relation (isekülg) and other-relation (esikülg). The former is a multiplicity where the elements interpenetrate each other and the latter is a multiplicity where the elements are exterior to each other (juxtaposition). The articulations of interpenetrating multiplicity determine how a being can affect its surroundings and be affected by it, and the modes of this articulation can be seen as attractors of the "phase-space" of a being. Ontogenesis is on the one hand the actualization of this virtual phase-space in an actual form with its characteristic ways of spatialization and temporalization. On the other hand, ontogenesis means the revirtualization of juxtaposing elements and processes. The number and intensity of these circuits determines the degree of power of a being. The paper proposes to extend all these notions also to pre-biotic systems.

 

Published
2011-10-03
How to Cite
Ott, M. (2011). Olenditeooria. Studia Philosophica Estonica, 1-19. https://doi.org/10.12697/spe.2011.4.1.01
Section
Articles