Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks

Authors

  • Silja Härm

Abstract

Study Materials about the Bible in the Context of Religious Education: a Model for Analysis

The article deals with the issues of study materials in the religious education at school, focusing on the materials about the Bible in the Estonian language. Estonian syllabus of the religious education is analysed using the theoretical frameworks of John Hull and Hans-Georg Ziebertz concerning the aims of religious education. Subsequently, a model is created for evaluation of study materials about the Bible, which includes two parts: a basis for the choice of educational content and the presentation of the educational content. The model takes into account both the general requirements for the study materials as well as features which are specific to the religious education in its contemporary Estonian context.

The central issues of the model are as follows:

1. How relevant is the study material in the context of non-confessional religious education? To what extent does the study material meet the requirements of the syllabus?

2. What kind of cultural context is being assumed (whether veritably declared or not)?

3. To what extent does the study material presuppose previous knowledge about the Bible?

4. What are the criteria for selecting Bible stories? What kinds of paradigms are used for interpreting the Bible? Are there any references to the different possible interpretations and are students encouraged to contemplate about the message the stories address them personally?

5. Does the study material refer to the cultural or religious authority of the Bible?

Finally, a selection of textbooks and study materials, which have been recently published in Estonia, is analysed according to the model.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aasta Rahva Ja Eluruumide Loendus. IV, Haridus. Usk. 2002. Tallinn: Statistikaamet.

Alaja, Seppo, Aino Palho, and Riitta Sarsa. 1994a. Hea Karjane: Jutustused: Õpilase Vana Testament; Õpilase Uus Testament. Vol. 3–4. Tallinn: EELK Pühapäevakooliühendus; Logos.

Alaja, Seppo, Aino Palho, and Riitta Sarsa. 1994b. Hea Karjane: Õpetaja Raamat. Vol. 4. Tallinn: EELK Pühapäevakooliühendus; Logos.

Batchelor, Mary. 1998. Piiblit Avades. Tallinn: Eesti Piibliselts.

Bowker, John. 2004. Maailma Usundid. Tallinn: Varrak.

Breuilly, Elizabeth, Joanne O’Brien, and Martin Palmer. 1999. Maailma Usundid: Ülevaade Uskumustest, Traditsioonidest Ja Pühadest. Translated by Ringo Ringvee. Tallinn: Avita.

Frye, Northrop. 1983. The Great Code: The Bible and Literature. Toronto: Academic Press.

Härm, Silja. 2010. ‘Eestikeelne Piiblialane Kirjandus Religiooniõpetuse Perspektiivist: Ülevaade Ja Juhatusi Kasutajatele: Magistritöö’. Tartu: Tartu Ülikool.

Hattstein, Markus. 2007. Maailmareligioonid. Tallinn: Koolibri.

Hull, John M. n.d. ‘The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective’. Professor John M. Hull. Writings. On Religious Education and Collective Worship. The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective. Accessed 31 January 2012. http://www.johnmhull.biz/International%20Association%20 for%20Religious%20Freedom.html.

Iversen, Gertrud Yde, ed. 2006. ‘Engaging with Biblical Texts in Religious Education. Reflections from a Danish Point of View’. In Religious Education and Christian Theologies: Some European Perspectives. Münster; Berlin: Waxmann.

Jürgenstein, Toomas. 1997. Piibliõpik Ja Dogmaatika Alused. Tallinn: Koolibri.

Jürgenstein, Toomas, Riina Ruut, and Tiina-Erika Friedenthal. 1999. Kiriku Ajalugu Ja Tänapäev: Kristlik Eetika. Tallinn: Koolibri.

Jürgenstein, Toomas, and Olga Schihalejev. 2011. Usundimaailma Suured Küsimused: Ideed, Kogemused, Arvamused, Vastused: Gümnaasiumi Usundiõpetuse Õpik. Tallinn: Koolibri.

Kankaanpää, Ulla-Maija, Riita Nisonen, and Markku Töllinen. 1994. Hea Karjane: Õpetaja Raamat. Vol. 1. Tallinn: EELK Pühapäevakooliühendus; Logos.

Kankaanpää, Ulla-Maija, Riitta Nisonen, and Markku Töllinen. 1995. Hea Karjane: Õpetaja Raamat. Vol. 2. Tallinn: EELK Pühapäevakooliühendus.

Krikmann, Arvo, ed. 1996. ‘Piibel Kui Ütluste Allikas’. Keel Ja Kirjandus, no. 5.

Leesi, Lauri. 2006. Usundilood. Tallinn: Avita.

Levin, Christoph. 2005. The Old Testament: A Brief Introduction. Princeton: Princeton University Press.

Mikk, Jaan. 2000. Textbook: Research and Writing. Baltische Studien Zur Erziehungs- Und Sozialwissenschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Nahkur, Anne. 2005. Kirjandus Antiigist Renessansini: Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri.

Paul, Toomas. 1999. Eesti Piiblitõlke Ajalugu: Esimestest Katsetest Kuni 1999. Aastani. Emakeele Seltsi Toimetised 72. Tallinn: Emakeele Selts.

Pihkala, Juha, Maija-Leena Virta-Kangas, and Lauha Peltola. 1991. Piibliõpik. Leeriõpik 2. Keuruu: Otava.

Pike, Mark A. 2003. ‘Belief as an Obstacle to Reading: The Case of the Bible?’ Journal of Beliefs & Values 24 (2): 155–63.

Schihalejev, Olga. 2010a. From Indifference to Dialogue? Estonian Young People, the School and Religious Diversity. Münster [etc.]: Waxmann.

Schihalejev, Olga, ed. 2010b. ‘Sissejuhatus’. In Usundiõpetus: Põhikooli Valikaine. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.oppekava.ee/index.php/Usundi%C3%B5petus/Sissejuhatus.

Schreiner, Peter. 2007. ‘Religious Education in the European Context’. In Religious Education in Europe: Situation and Current Trends in Schools. Oslo: IKO Publishing House.

Schulz-Reiss, Christine. 2008. Mida Maailm Usub? Viis Suurt Religiooni. Tallinn: Koolibri.

Self, David. 1998. Suurusundid. Translated by Toomas Jürgenstein and Anneli Pukk. Tallinn: Koolibri.

Underwood, Lynn. 1999. Maailma Usundid. Translated by Ringo Ringvee. Mitmepalgeline Maailm. Tallinn: Koolibri.

Valk, Pille. 2008. ‘Piibli Tõlgendamisest Ehk Lühike Õpetus, Kuidas Hoiduda Kirvega Kure Püüdmisest’. In Kirjandusest. Piiblist Internetini. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi Aastaraamat 4. Tallinn: Eesti Emakeeleõpetajate Selts.

Willaime, Jean-Paul. 2007. ‘Different Models for Religion and Education in Europe’. In Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Münster [etc.]: Waxmann.

Ziebertz, Hans-Georg. 2003. Religious Education in a Plural Western Society: Problems and Challenges. Münster; Hamburg; London: LIT.

Downloads

Published

2012-01-01

Issue

Section

Artiklid / Articles