The establishment of the Estonian Apostolic Orthodox Church: history and interpretations

Authors

  • Priit Rohtmets
  • Toomas Schvak

DOI:

https://doi.org/10.23675/ua.v84i01.23942

Keywords:

Orthodox Church of Estonia, Ethnophyletism, Russian Orthodox Church

Abstract

The birth of the Estonian Apostolic Orthodox Church (now officially Orthodox Church of Estonia) and political changes in 19th and 20th century Europe are inseparable from each other. As a result of the crumbling of great empires, new states emerged in north-eastern and eastern Europe along with corresponding new autocephalous and autonomous Orthodox churches. This article analyses the changes in Estonian ecclesiastical life in the context of the centralization policies in the late 19th century Russian Empire (i.e., Russification) and the dissolution of tsarist rule at the start of the 20th century. Particular attention is devoted to the activity of the Estonian Orthodox community in connection with the establishment of Estonian statehood in 1918, which in the 1920s gave rise to the Estonian Apostolic Orthodox Church. The events are placed in the context of similar processes in south-eastern Europe, with a focus laid on Estonian historiography while also examining the Russian approach to history, which continues to be rooted in the imperial tradition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Archives

National Archives of Estonia (Rahvusarhiiv, RA)

EAÕK Sinod. s.d. EAA.1655.3.248. Anton Laari kiri Ants Piibule, dateerimata.

EAÕK Sinod. 1917a. EAA.1655.3.1. Eesti õigeusu tegelaste üldnõupidamise protokollid, 6.–7.04.

EAÕK Sinod. 1917b. EAA.1655.3.61. Riia ja Miitavi peapiiskopi juures tegutseva ajutise nõukogu istungi protokoll, 3.07.

EAÕK Sinod. 1918. EAA.1655.3.62. Eesti abipiiskopkonna vaimulike nõupidamise protokollid, 22.04.

EAÕK Sinod. 1919a. EAA.1655.3.58. Ajutise piiskopkonna nõukogu protokoll Tartus, 30.01.–11.02.

EAÕK Sinod. 1919b. EAA.1655.3.2. Teadaanne Eestimaa õigeusu kogudustele, 9.02.

EAÕK Sinod. 1919c. EAA.1655.3.240. Eesti piiskopkonna ajutise nõukogu koosolekute protokollid ja kirjavahetus.

EAÕK Sinod. 1919d. EAA.1655.3.3. Eesti apostliku täiskogu koguduse protokollid, 18.–21.03.

EAÕK Sinod. 1919e. EAA.1655.3.244. Viiburi piiskopi Serafimi kiri, 27.09.

EAÕK Sinod. 1919f. EAA.1655.3.248. Eesti esindajale Inglismaal, 27.11.

EAÕK Sinod. 1919g. EAA.1655.3.248. Eesti Vabariigi piiskopkonna nõukogule, 11.08.

EAÕK Sinod. 1919h. EAA.1655.3.248. Ukaas Eesti Piiskopkonna Nõukogule, 9.12.

EAÕK Sinod. 1920a. EAA.1655.3.248. Serblaste, Horvaatide ja Sloveenide Kuningriigi delegatsioonilt, 17.06.

EAÕK Sinod. 1920b. EAA.1655.3.263. Välisministeeriumilt Õigeusu Piiskopkonna Nõukogule, 16.04.

EAÕK Sinod. 1920c. EAA.1655.3.248. Pöördumine Tema Pühaduse Tihhoni poole, 16.02.

EAÕK Sinod. 1920d. EAA.1655.3.248. Eesti Piiskopkonna Valitsuse liikme Paul Sepa aruanne, dateerimata.

EAÕK Sinod. 1920e. EAA.1655.3.248. Patriarh Tihhon Eesti piiskopkonna nõukogule, 17.06.

EAÕK Sinod. 1920f. EAA.1655.3.6. Täiskogu koosolekute protokollid, 2.–4.09.

EAÕK Sinod. 1920h. EAA.1655.3.256. Eesti piiskopkonna nõukogu käskkiri, 10.05.

EAÕK Sinod. 1921a. EAA. 1655.3.10. Täiskogu koosolekute protokollid, 29.3.–5.4.

EAÕK Sinod. 1921b. EAA.1655.2.2570a. Vene koguduste vaimuliku nõukogu istungite protokollid, 13.10–4.11.

EAÕK Sinod. 1922. EAA.1655.3.11. Eesti Ap.-õigeusu Kiriku täiskogu protokollid, 14.–16.06.

EAÕK Sinod. 1923. EAA.1655.3.248. EAÕK ülempiiskop Aleksandri ja Sinodi alandlik palve kõigeõndsamale Meletiusele, 17.04.

Politseitalitus. 1919. ERA.1.1.7084. Ülempreester Aristov Loodevalitsuse usutunnistuste ministrile, 9.11.

Riigikantselei. 1923. ERA.31.4.351. Välisministrile metropoliit Aleksandrilt, 12.09.

Siseministeerium. 1922a. ERA.14.1.819. Vene koguduste vaimulikult nõukogult siseministrile, 9.09.

Siseministeerium. 1922b. ERA.14.1.819. Siseminister Karl Einbundi otsus, 30.09.

Siseministeerium. 1922c. ERA.14.1.819. Sinodi liige Nikolai Päts Siseministeerumile, 13.12.

Välisministeerium. 1920. ERA.957.11.190. Anglikaani kiriku peapiiskopi Randall Thomas Davidsoni kiri, 13.10.

Archives of the Central Administration of the Finnish Orthodox Church (SOKHA)

Kirkollishallitus. 1922. Ca:12 Kirkollishallitukseen pöytäkirjat. Kirikuvalitsuse koosoleku protokoll, 7.10.

Kirkollishallitus. 1923. Fk:3 Muu kirjeenvaihto. Kirikuvalitsuselt haridusministeeriumile, 27.03.

Literature

Aleksius II. 2009. Õigeusk Eestimaal. Tallinn: Revelex.

Balašov, Nikolai; Prekup, Igor. 2013. Õigeusu probleemid Eestis: arhimandriit Grigorios D. Papathomase raamatust „Õnnetus olla väike kirik väikesel maal”. Tallinn: Kristlik Ühendus Immanuel.

Baltimaalt. 1917. Usk ja Elu, 5.01.

Bertash, Alexander. 2021. „Õigeusu kirik Eestis aastatel 1880–1917”. Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat, toim Igor Prekup: 122–157. Tallinn.

C.H. 1917. “Eesti õigeusu-tegelaste kongress Tallinnas”. Tallinna Teataja, 10.04.

Eesti ap.-õigeusu kirikuseadus. 1922. Tartu: G. Roht.

Eesti apostlik kogudus ja Eesti iseseisvus. 1918. Uus Elu, 1: 4–5.

Eesti apostliku-usu kiriku kongress. 1920. Vaba Maa, 8.09.

Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat. 2021. Tallinn.

Esimese Eesti piiskopi pühitsemine Tallinnas 31. detsembril 1917. a. 1918. Uus Elu, 1: 10–11.

Eugeni, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit. 2021. „Eesti õigeusu lähiajaloo õppetundide lahtimõtestamine”. Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat, ed. Igor Prekup: 11–30. Tallinn.

Greeka-katoliku (Vene õigeusu) kiriku valitsuse ja koguduste omavalitsuse ajutine korraldus (19. aprillil 1919. a.), 228. 1919. Riigi Teataja, 28/29, 30.04.

Hopkins, James Lindsay. 2009. The Bulgarian Orthodox Church: a socio-historical analysis of the evolving relationship between church, nation and state in Bulgaria. New York: Boulder (Co.), East European Monographs: distributed by Columbia University Press.

Isa Aleksandri Pauluse pühitsemine esimeseks Eesti iseseisva kiriku peapiiskopiks. 1920. Uus Elu, 4: 7–10.

Kallas, Oskar. 1914. Sadakakskümmend uut ristinime. Tartu: Postimees.

Ketola, Mikko. 2000. The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918–1939. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.

Kitromilides, Paschalis M. 2014. „The Ecumenical Patriarchate”. Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern Europe, ed. Lucian N. Leustean: 14–34. New York: Fordham University Press.

Kitromilides, Paschalis M. 2019. Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challanges of Modernity. London, New York: Routledge.

Kokla, Konstantin. 1917. „Baltimaa õigeusuliste üleüldine koosolek”. Usk ja Elu, 25.07.

Klaas, Urmas.1998. Õigeusu kirik Lõuna-Eestis 1848–1917. Halduskorraldus ja preesterkond. Tartu: University of Tartu Faculty of Philosophy master’s degree thesis.

Kruus, Hans. 1930. Talurahva käärimine Lõuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail. Tartu: Estonian Literary Society

Kysymys Suomen ja Viron kreikkalaiskatolistein kirkkokuntain yhtymisestä. 1919. Aamun Koitto, 18: 153–154.

Laar, Anton. 1923. “Ülevaade Eesti ap.-õigeusu kiriku elukäigust: Eesti abipiiskopist kuni iseseisvuseni”. Uus Elu, 7/8: 6–9.

Lühike ülevaade Eesti ap.-õigeusu kiriku elukäigust 75 a. jooksul. 1921. Uus Elu, 9: 66–67.

Pano, Nicholas. 2010. „The Albanian Orthodox Church”. Eastern Christianity and the Cold War, 1945–1991, ed. Lucian N. Leustean: 144–155. London, New York: Routledge.

Piiskopkonna koosolekult. 1917. Usk ja Elu, 26.09.

Poska, Jüri. 1968. The Martyrdom of Bishop Platon. Stockholm: The Culture Fund of the Estonian Apostolic Orthodox Church.

Pärt, Irina. 2019. „Tallinna vikaarpiiskopkonna taastamine 1917. aastal ja piiskopi valimine kui „kirikurevolutsiooni“ ilming Riia piiskopkonnas”. Ajalooline Ajakiri, 1 (167): 69–118.

Päevauudised. 1917. Päevaleht, 28.07.

Raudsepp, Anu. 1998. Riia Vaimulik Seminar 1846–1918. Tartu: Estonian Literary Museum.

Rimestad, Sebastian. 2012. The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917–1940). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rohtmets, Priit; Salumäe, Erik. 2011. „Eesti evangeelse luterliku vaba rahvakiriku asutamisest”. Akadeemia, 6: 1135–1178.

Rohtmets, Priit. 2016. „Kirikuelu Eestis Esimese maailmasõja ajal”. Esimene maailmasõda ja Eesti II, ed. Tõnu Tannberg: 190–299. Tartu: Estonian History Archive.

Rohtmets, Priit. 2018. Riik ja usulised ühendused. Tallinn: Ministry of the Interior.

Rohtmets, Priit. 2019. Eesti usuelu 100 aastat. Tallinn: Post Factum.

Rooma-katoliku usu vaimulikud Tallinnas. 1918. Tallinna Päevaleht, 1.08.

Ryan, Daniel C. 2004. „Rumor, Belief and Contestation amid the Conversion Movement to Orthodoxy in Northern Livonia, 1845–1848”. Folklore, 28: 7–23.

Saard, Riho. 2008. „Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku algusaastad”. Akadeemia, 7: 1543–1582.

Schabert, Oskar. 1932. Das Sterben des Revalschen Bischofs Platon und der Oberpriester Beschanitzky und Bleive in Dorpat im Jahre 1919. Riga: Verlag O. Schabert.

Schvak, Toomas. 2015. „Eesti õigeusu kiriku lugu 19. sajandist tänaseni”. Mitut usku Eesti IV. Valik usundiloolisi uurimusi: õigeusu eri, ed. Liina Eek: 40–86. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Setälä, U. V. J. 1966. Kansallisen ortodoksisen kirkkokunnan perustamis-kysymys Suomen politiikassa 1917–1925. Helsinki.

Stamatopoulos, Dimitris 2014. „The Orthodox Church of Greece“. Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern Europe, ed. Lucian N. Leustean: 34–64. New York: Fordham University Press.

Suomen kr. kat. kirkkokunnan ylimääräisen kirkolliskokouksen asettaman Hallitusvaliokunnan mietintö n:o 1. 1919. Aamun Koitto, 12-13: 112–114.

Sõtšov, Andrei. 2019. „Piiskopmärter Platoni elu ja tegevus”. Eesti märter piiskop Platon: konverentsi materjale, toim Madis Kolk, Epp Väli: 29–55. Tallinn: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kirjastus.

Zetterberg, Seppo. 1977. Suomi ja Viro 1917–1919: Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Uuemad teated. 1917. Postimees, 1.08.

Värat, Aleksander. 1917. „Surma otsus!”. Usk ja Elu, 2.05.

Wynot, Edward D. 2010. „The Polish Orthodox Church”. Eastern Christianity and the Cold War, 1945–1991, ed. Lucian N. Leustean: 121–136. London, New York: Routledge.

Õigeusu kirikuseadused. 1918. Õigeusu kirikuseadused: 1917-1918 aastatel Moskwas peetud Ülemaalise Õigeusu Kirikukogu (Sobori) korraldusel. I wihk. Tartu.

Üleskutse Eesti apostliku kogudusele. 1918. Uus Elu, 1: 1–4.

Гаврилин, Александр. 1999. Очерки истории Рижской епархии. 19 век. Рига: Филокалия.

Комаров, А. А.; Токарева, Е. С. 2014. „Ватикан и Эстония: от признания Святым Престолом молодой республики до установления дипломатических отношений (1921–1933)”. Балтийское соседство: Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий XIX-XXI вв, ред. А. А. Комаров: 75–87. Москва: URSS.

Кумыш, Владислав. 1999. Жизнеописание священномученика Платона, епископа Ревельского (1869–1919). Санкт-Петербург: Журнал “Нева”.

Национализация православия. 1917. Рижския Епархиальныя Ведомости, 4: 122–128.

Попов, А. В. 2005. Российское православное зарубежье: история и источники. С приложением систематической библиографии. Москва: ИПВА.

Поспеловский, Дмитрий Владимирович. 1995. Русская православная церковь в XX веке. Москва: Республика.

Шкаровский, Михаил Витальевич. 2010. Русская Православная Церковь в ХХ веке. Москва: Лепта.

a. üldrahvalugemise andmed. Vihk II Üleriikline kokkuvõte Tabelid. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo, 1924, 138–139;

Rahvastiku koostis ja korteriolud 1.III 1934 rahvaloenduse andmed. Vihk II. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo, 1935, 118–121.

Manuscripts

Hindov, Nikolai. 1929. Esimene eesti ap.-õigeusu piiskop-usukannataja Platon: tema elu ning tegevus. Auhinnatöö. Tartu: Tartu Ülikooli usuteaduskond.

Rebase, Vadim. 2021. Piiskop Platoni teenistus Eestis 1918. aastal alates tema pühitsemisest kuni märtrisurmani. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli usuteaduskond.

Downloads

Published

2023-10-30

How to Cite

Rohtmets, Priit, and Toomas Schvak. 2023. “The Establishment of the Estonian Apostolic Orthodox Church: History and Interpretations”. Usuteaduslik Ajakiri 84 (1):1-35. https://doi.org/10.23675/ua.v84i01.23942.

Issue

Section

Artiklid / Articles