Isiku mitu nägu kriisisuhtluses

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.2.06

Keywords:

impersonaalsus, grammatiline isik, koroonapiirangu silt, viisakus, ekspresiivne kõneakt, kriisisuhtlus, interpersonality, grammatical person, COVID-sign, politeness, expressive speech act, crisis communication

Abstract

Artikkel annab ülevaate mitmuse esimese isiku väljendamise vahendite (verbivormid ja asesõnad) ja viisakusväljendite (ekspressiivsed kõneaktid palumine, vabandamine ja tänamine) kasutamisest koroonapiirangusiltidel. Uurimuse lähtematerjal oli 900 koroonapiirangute uksesilti perioodist 13.03.2020–29.11.2021. Analüüsi eesmärk on iseloomustada sildi autori (saatja) sõna- ja vormivalikutes avalduvaid keskseid interpersonaalseid strateegiaid. Analüüsiti 1005 mitmuse esimese isiku kasutust ning 506 viisakusväljendit. Leiti, et mitmuse esimese isiku vormidest on ülekaalus eksklusiivse kasutusega vormid. Analüüsi tulemus näitas, et mitmuse esimese isiku eksklusiivse kasutusega siltidel on viisakusväljendeid kasutatud peaaegu kaks korda rohkem kui inklusiivse kasutusega siltidel. Võib oletada, et see on tingitud funktsionaalsest vajadusest tasakaalustada direktiivsete sõnumite interpersonaalsust, et sõnum oleks lisaks kaasavusele ka käsu või soovitusena tõsiseltvõetav.

Abstract. Ilona Tragel, Külli Habicht: Many faces of person on Estonian COVID-signs. This article will provide an overview of an analysis of verb forms, pronouns, and linguistic expressions of politeness (such as requesting, apologizing, and thanking) on 900 Estonian COVID-19 signs. The signs were collected from 13 March 2020 to 29 November 2021. The aim of the analysis is to describe the main interpersonal strategies present in the sign’s author word and form choices. We analysed 1,005 usages of the 1st person plural and 506 expressions of politeness. We found that exclusive forms were prevalent among the 1st person plural forms. The signs with 1st person plural exclusive forms also included twice as many expressions of politeness when compared to the inclusive forms of the same person. We thus may assume that the signs’ authors were trying to balance the credibility of their commands or suggestions and maintaining inclusive interpersonal relations with their addressees.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-11-10

How to Cite

Tragel, I., & Habicht, K. (2023). Isiku mitu nägu kriisisuhtluses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 14(2), 129–163. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.2.06

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>