Acoustic correlates of primary word stress in Estonian

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.2.01

Keywords:

Estonian, speech acoustics, fixed word stress, functional load hypothesis, quantity, phrasal stress, eesti keel, kõneakustika, fikseeritud sõnarõhk, funktsionaalse koormuse hüpotees, välde, lauserõhk

Abstract

This study investigates the acoustic correlates of primary word stress in Estonian. The results contribute to several open questions concerning the acoustic correlates of word stress: Does fixed word stress have acoustic correlates? Can duration be the primary acoustic correlate of word stress in a language with contrastive segment length? Is F0 an exclusive correlate of phrase stress or does it also correlate with word stress? The study finds that despite being fixed, Estonian word stress significantly correlates with acoustic features. The primary correlate is F0, followed by vowel quality, overall intensity, duration and spectral tilt. The results support the functional load hypothesis which predicts that duration is not the primary acoustic correlate of word stress in languages with contrastive segment length. The results do not support the assumption that F0 exclusively correlates with phrasal stress and intonational pitch accents.

Kokkuvõte. Heete Sahkai, Meelis Mihkla: Eesti keele primaarse sõnarõhu akustilised korrelaadid. Artiklis tutvustatakse uurimust, mille eesmärk oli tuvastada eesti keele primaarse sõnarõhu akustilised korrelaadid sõltumatult vältest ja lauserõhust. Uurimuse tulemused täiendavad arutelu mitme lahtise küsimuse üle sõnarõhu akustiliste korrelaatide valdkonnas: kas ka fikseeritud sõnarõhul on akustilised korrelaadid? kas kestus saab olla sõnarõhu primaarne korrelaat keeles, kus on kontrastiivne häälikupikkus? kas põhitoon korreleerub ainult lauserõhu või ka sõnarõhuga? Uurimuses leitakse, et kuigi eesti keeles on fikseeritud esisilbirõhk, korreleerub see oluliselt akustiliste tunnustega. Sõnarõhu tugevaim korrelaat on põhitoon, millele järgnevad vokaalikvaliteet, üldintensiivsus, kestus ja spektri kalle. Tulemused toetavad funktsionaalse koormuse hüpoteesi, mille kohaselt kestus ei ole peamine sõnarõhu korrelaat kontrastiivse häälikupikkusega keeltes. Tulemused ei toeta aga eeldust, et põhitoon korreleerub ainult lauserõhu ja tooniaktsentidega.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-12

How to Cite

Sahkai, H., & Mihkla, M. (2024). Acoustic correlates of primary word stress in Estonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 15(2), 5–30. https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.2.01

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>