Lähme linna kirjutama! Kirjanduslikest linnauuringutest Eestis / Let’s Go to Town and Write! On Literary Urban Studies in Estonia

Authors

  • Ene-Reet Soovik Tartu Ülikool / University of Tartu
  • Elle-Mari Talivee Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus / Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v19i24.16193

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ene-Reet Soovik, Tartu Ülikool / University of Tartu

Ene-Reet Soovik – MA, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi publitseeritava semiootikaajakirja Sign Systems Studies toimetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduse instituudi eesti kirjanduse teadur. Kirjandusteaduslikud huvid puudutavad ruumi ja kirjanduse suhteid, linnakirjandust ning ökokriitikat.

 

 

Ene-Reet Soovik – MA, editor of the semiotics journal Sign Systems Studies published by the Institute  of Philosophy and Semiotics, University of Tartu, and Researcher in Estonian Literature at the Insitute of Cultural Research of the same university. Her current research interests include spatiality in literature, literary urban studies and ecocriticism.

Elle-Mari Talivee, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus / Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences

Elle-Mari Talivee – PhD, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur ja muuseumiosakonna juhataja. Lisaks töötab ta projektijuhina Eesti Kirjanduse Teabekeskuses. Tema doktoritöö uuris linnade kujutamist eesti kirjanduses 19. ja 20. sajandi vahetusel, see teema on jäänud üheks põhilistest uurimissuundadest ka praegu. Kirjandusliku linna kõrval paelub teda keskkonna-ajalugu.

 

Elle-Mari Talivee – Senior Researcher and Head of the Museum Department at the Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences. She also works as a project manager at the Estonian Literature Centre. Her doctoral thesis sought answers to why, how, and by whom the urban environment was depicted in Estonian prose during 1877–1903. The city in literature is still one of her main research interests, and she is also deeply interested in environmental history.

Downloads

Published

2019-12-09

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>