Timothy Mortonist, romantismist ja keskkondlusest / On Timothy Morton, Romanticism, and the Environmentalism

Authors

  • Ene-Reet Soovik Tartu Ülikool / University of Tartu
  • Kadri Tüür Tallinna Ülikool / Tallinn University

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v24i30.22115

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ene-Reet Soovik, Tartu Ülikool / University of Tartu

Ene-Reet Soovik – MA, tõlkija ja Tartu Ülikooli semiootika osakonna publitseeritava teadusajakirja Sign Systems Studies toimetaja. Kirjandusteaduslike huvide seas on tänapäeva eesti luule, ökokriitika, linnakirjandus ning ruumi ja kirjanduse suhted.

 

Ene-Reet Soovik – MA, translator and editor of the academic journal Sign Systems Studies published by the Department of Semiotics, University of Tartu. Her research interests include modern Estonian poetry, ecocriticism, literary urban studies and spatiality in literature.

Kadri Tüür, Tallinna Ülikool / Tallinn University

Kadri Tüür – PhD, Tallinna ülikooli teadur Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektis PRG908 „Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad“ ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia-uuringute alase ajakirja Studia Vernacula peatoimetaja. Aastatel 2018–2021 oli ta Eesti Keskkonnaajaloo Keskuse KAJAK juhataja. Tema doktoritöö rakendas semiootilist metoodikat kirjalike loodusrepresentatsioonide analüüsimisel, peamised uurimisvaldkonnad praegu on ökokriitika, ökofeminism, nn sinine keskkonnahumanitaaria ja loomade kujutamine.

Kadri Tüür is Researcher in the project “Estonian Environmentalism in the 20th Century: Ideology, Discourses, Practices” at Tallinn University and served as the head of the Estonian Centre for Environmental History (KAJAK) from 2018 to 2021. She is also Editor-in-Chief of Studia Vernacula, the journal of the Estonian Native Crafts Department of the University of Tartu Viljandi Culture Academy. Her PhD thesis applied semiotic methods to the analysis of written nature representations and her current research interests include ecocriticism, ecofeminism, blue humanities and animal representations.

 

 

Downloads

Published

2022-12-13

Most read articles by the same author(s)