Filosoofiapärimused

Authors

  • Margus Ott

Keywords:

võrdlev filosoofia, atraktorid, klapingud, koosvõimalikkus, comparative philosophy, attractors, assemblages, compossibility

Abstract

Käesolevas artiklis käsitlen filosoofiapärimuste paljususe teemat. Kõigepealt näitan, kuidas küsimusepüstitus, kas neid on üks või mitu, on ebaadekvaatne, ning pakun välja paremad terminid nende käsitlemiseks. Selle järgi, kuidas nähtused või asjad saavad tähenduslikult muutuda, saab välja joonistada nende väesolu ehk n-ö faasiruumi. Iseärased punktid selles väesolus ehk n-ö atraktorid märgivad süsteemi kalduvusi. Iga süsteem on rohkemal või vähemal määral ühendatud teiste süsteemidega, mis mõjutavad tema atraktorijaotust ja kalduvusi. Sellistes klapingutes tekib omaenda atraktorijaotus. Mitte kõik ei käi seal kokku, mitte kõik pole koosvõimalik. Seetõttu ei pea eeldama eelolevaid olemusi, mis tagaks nähtuste korrapära, vaid korrapärad tekivad asjade eneste läbikäimisest. Nõnda ei pea ka eeldama filosoofia olemust, mis realiseeruks ühes või mitmes kohas, vaid seda võib võtta teatava kokkukäimise, resonantsvormina. Artikli lõpuosas käsitlen seda, milles seisneb filosoofia kui resonantsvorm ehk olemiskuju. Siinses käsitluses puudutab filosoofia kõige otsesemalt tähenduslike muutumisvõimete ja nende mustrite ruumi ehk väesolu. Sellisena ei pea teada siduma mingi kindla kultuuri või avaldumisvormide külge, nõudmata samas mingi universaalse olemuse postuleerimist.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deacon, Terrence W. 2011. Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter. New York: W. W. Norton & Company.
DeLanda, Manuel 2019. Intensiivne teadus ja virtuaalne filosoofia. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus.
Deleuze, Gilles 2008. Bergsonism. Tartu: Ilmamaa.
Edelman, Gerald; Tonioni, Giulio 2000. Consciousness. How Matter Becomes Imagination. London: Penguin Books.
Lipping, Jüri 2016. Raamat nimega iha. Valik tekste 1997–2016. Tartu: EYS Veljesto.
Ott, Margus 2015. Vägi. Väekirjad 1. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus.
Ott, Margus 2020. „Deleuzian (re)interpretation of Zhu Xi“. Asian Studies, 8 (2): 281−310.
Uexküll, Jakob von 2012. Omailmad. Tartu: Ilmamaa.ˇ

Downloads

Published

2020-12-08

How to Cite

Ott, M. (2020). Filosoofiapärimused. Studia Philosophica Estonica, 13, 58–69. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18457

Most read articles by the same author(s)