Vol. 13 (2020) "Filosoofia ajalugu: meetodid ja praktikad", (toim) Toomas Lott ja Jaanus Sooväli