Vol 5, No 7 (2011)

Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture

Table of Contents

Millisena paistab meile nõukogude aeg?
Sirje Olesk, Tiina Saluvere
PDF

Artiklid / Articles

Epp Annus
PDF
Tiiu Kreegipuu
PDF
Eve Annuk
PDF
Sirje Olesk
PDF
Ene Kõresaar, Kristi Jõesalu
PDF
Airi Liimets
PDF
Tauri Tuvikene
PDF
Kanni Labi
PDF
Sille Kapper
PDF
Marek Volt
PDF
Anneli Kõvamees
PDF
Piret Kruuspere
PDF
Luule Epner
PDF
Jaak Viller
PDF

Arhiivileid / Archival Find

Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile.
Tiina Saluvere
PDF

Teooriavahendus / Mediation of Theory

Kas post - postkoloniaalses on post - postsovetlikus? Globaalse postkoloniaalse kriitika poole.
David Chioni Moore
PDF
David Chioni Moore’ i vaated nõukogude postkolonialismile.
Epp Annus
PDF

Arvustus / Review

Retsensioon Jaan Laasi raamatu „Teadus diktatuuri kütkeis. Eesti teadusest ja kõrgharidusest natsionaalsotsialistliku ja sovetliku teaduspoliitika raames. Epikriis” (Tallinn: Argo, 2010. 504 lk) kohta.
Anu Raudsepp, Hillar Toomiste
PDF