Vol. 10 (2019): Asja uuritakse. All things considered

					View Vol. 10 (2019): Asja uuritakse. All things considered

Studia Vernacula on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna aastakiri.

Ajakiri keskendub käsitöö, oskuste ja ainelise kultuuripärandi uurimisele. Just rõhuasetus oskustele on midagi, mis muudab ajakirja huvipakkuvaks nii akadeemilise taustaga käsitöö-praktikuile, rahvusteaduste uurijaile kui ka laiemale lugejaskonnale. 

2019. aasta ajakirjanumbri alateema on „Asja uuritakse / All things considered“.

Lugeda saab esemeuurimuse ajaloost meil ja mujal, aga ka sellest, kuidas dokumenteerida vankrirattameistrite hääbuvat ametit või taaselustada puupaadiehitust kui kultuuripärandit. Puudutatakse nii muuseumiesemete uurimise viise kui käeliste oskuste ja akadeemilise vilumuse võimalikku vastasmõju. Praktikapeeglist saab lugeda Muhus kasvanud maalammaste villaga tehtud katsetest ja antakse ka praktilisi näpunäiteid vinnaga salvkaevu korrastamiseks. Heidetakse pilk väliseesti lastele suunatud pärimuslaagri Lõimeleer telgitagustesse, tutvustatakse raamatut „Vanaaja pulm“ ning numbri lõpetab ülevaade TÜ VKA rahvusliku käsitöö osakonna 25 aasta pikkusest ajaloost.

 

Published: 2019-09-30

Introduction