The supine inessive construction in Salaca Livonian

Authors

  • Miina Norvik Institute of Estonian and General Linguistics University of Tartu Jakobi 2 51005 Tartu
  • Helle Metslang Institute of Estonian and General Linguistics University of Tartu Jakobi 2 51005 Tartu
  • Karl Pajusalu Institute of Estonian and General Linguistics University of Tartu Jakobi 2 51005 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.10

Keywords:

progressivity, future time reference, contact-induced change, finitisation, Salaca Livonian

Abstract

The supine inessive form in Salaca Livonian appears in a copular construction or as a sole predicate, and is usually associated with progressive and futurate readings. The linguistic data analysed in this study consist of example sentences in Salaca Livonian that are provided with Latvian, German, and/or Swedish translations. The data originate from the 19th century when Livonian was still spoken by Livonian-Latvian bilingual speakers in the northern part of Latvia. The present paper aims to study the functions and possible development of the supine inessive construction in detail, including the possibility of contact-induced change. The study takes a functional-typological and usage-based approach. We suggest that the usages of the supine inessive form reveal both language-internal development as well as instances of contact-induced development, more precisely reanalysis of Latvian forms with a similar function and/or form.

Kokkuvõte. Miina Norvik, Helle Metslang, Karl Pajusalu: Supiini inessiivikonstruktsioon salatsiliivi keeles. Salatsi liivi keeles on supiini inessiivivorm kasutusel koopulat sisaldavas konstruktsioonis või iseseisva predikaadina, olles üldiselt seostatav progressiivsete ja tulevikuliste tähendustega. Uurimuses analüüsitava keelematerjali moodustavad salatsiliivikeelsed näitelaused koos läti-, saksa- ja/või rootsikeelsete tõlgetega. Materjal pärineb 19. sajandist, mil salatsi liivi keel kõlas veel liivi-läti kakskeelsete kõnelejate suus Läti põhjaosas. Siinse artikli eesmärgiks on käsitleda täpsemini supiini inessiivikonstruktsiooni funktsioone ja võimalikku arengut, sh ka kontaktist tingitud muutuse võima likkust. Analüüsimisel on aluseks võetud funktsionaal-tüpoloogiline ja kasutuspõhine lähenemine. Artiklis näidatakse, et supiini inessiivivormi kasutus juhtude hulgas on nii selliseid, mis annavad tunnistust keelesisesest arengust, kui ka selliseid, mis viitavad keelekontaktist tingitud arengule, täpsemini sarnast funktsiooni ja/või vormi kandvate läti vormide reanalüüsile.

Märksõnad: progressiiv, tuleviku väljendamine, kontaktist tingitud keelemuutus, finiidistumine, Salatsi liivi keel

Kubbõvõttõks. Miina Norvik, Helle Metslang, Karl Pajusalu: Supīn inesīv formõd Salāts līvõ kīelsõ. Salāts līvõ kīelsõ supīn inesīv sōb kȭlbatõd īdskubs kopulaks agā īžkiz; ne formõd jemmitõt võibõd nägțõ progresīvizt ja tulbizāiga tǟntõkst. Kēra alīzõks ātõ kītõmõd Salāts līvõ kīels īdskubs lețkīel, saksā kīel ja/agā rūotškīel tulkõmõdõks. Materiāl um perīņ 19. āigastsadāst, ku Salāts līvõ kīeldõ rõkāndizt līvõ- ja lețkēļizt rovst Pūojlețmōl. Kēras um tuņšõltõd, mingizt ātõ supīn inesīv konstruktsijd funktsijd, ja kui ne ātõ suggõnd. Vel um vaņtõltõd, või mõitõks võib vȱlda perīņ kīeld kontaktist. Analīz alīzõks um funktsionāli-tipologli tuņšlimizmetōd ja kȭlbatimiz tuņšlimi. Tuņšlimi nägțõb, ku supīn inesīv formõd kȭlbatimi vaišti um seļļi, ku sīesõ āt nǟdõbõd suggimizt kīel eņtš sizāl, bet ātõ ka seļļizt, mis āt perīņ kīeld kontaktist, īžkist form ja/agā funktsijd pūolst ītizt lețkēļizt formõd reanalīzõd.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Norvik, M., Metslang, H., & Pajusalu, K. (2018). The supine inessive construction in Salaca Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(2), 215–240. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.10

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>