Language resources and tools for Livonian

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.01

Keywords:

language resources, digitalisation, corpus, digital resources, machine translation, Livonian, keelekogud, digiteerimine, korpus, digitaalsed allikad, masintõlge, liivi keel

Abstract

This article describes linguistic collections of Livonian, development of digital resources, and their usage. The main motivation is to ensure the accessibility of Livonian intangible cultural heritage and linguistic materials for the Livonian and research communities as well as using digital technologies for the purpose of ensuring accessibility and making creation of resources more efficient. This paper also discusses digital technologies and tools needed by the Livonian community and researchers as well as challenges deriving from work with limited resources. A separate section discusses possibilities for adopting language technologies for low-resource languages based on the experiment of building a machine translation module for Livonian.

Kokkuvõte. Valts Ernštreits, Mark Fišel, Matīss Rikters, Marili Tomingas, Tuuli Tuisk: Keeleressursid ja -vahendid liivi keele jaoks. Käesolev artikkel annab ülevaate liivi keelekogudest, digitaalsete ressursside arendamisest liivi keele jaoks ja nende kasutamisest, et tagada liivi vaimse kultuuripärandi ja keeleliste materjalide kättesaadavus nii liivi kogukonnale kui ka laiemale teadlaskonnale. Samuti on digitehnoloogia kasutamise eesmärgiks tagada parem ligipääs allikatele ning muuta liivi keele jaoks vajalike ressursside loomine tõhusamaks. Artiklis käsitletakse liivlaste kogukonnale ja teadlastele vajalikke digitehnoloogiaid ja vahendeid ning piiratud ressurssidega tööst tulenevaid väljakutseid. Eraldi alapeatükis analüüsitakse vähese ressursiga keelte keeletehnoloogia kasutuselevõttu, tuginedes liivi masintõlke katsetamisele.

Kubbõvõttõks. Valts Ernštreits, Mark Fišel, Matīss Rikters, Marili Tomingas, Tuuli Tuisk: Resursõd ja vaindõkst līvõ kīel pierāst. Kēra tǟmikšõb iļvaņtlimiz iļ līvõ kīel kubūd, līvõ kīel pierāst lūodõd digitālizt resursõd, nänt kazāntimiz ja kȭlbatimiz, višīņtõs līvõd vaimlizt kultūr pierāndõkst ja tarmõs võimiži päzzõ kīel materjalõd jūrõ līvliztõn eņtšõdõn ja ka tuņšlijiztõn. Digitālizt tehnolōgijd kazāntimiz merk um ka parāntõ ovātõd kȭlbatimiz võimiži ja tīedõ līvõ kīel pierāst vajāglizt resursõd lūomiz jo kievāmõks. Kēra nīžõb iļ digitālizt tehnologijd ja vaindõkst, mis ātõ tārpalizt līvõd ja tuņšlijizt pierāst, ja iļ problēmõd, mis suggõbõd piškīzt resursõdõks jelāmizõst. Īžki kabāl um pivāstõd kīel tehnologijd kȭlbatimizõn piškīzt resursõdõks kīeld pierāst – sīesõ alīzõks um kȭlbatõd līvõ kīel mašīntulkõm lūomiz nägțõb.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-09-05

How to Cite

Ernštreits, V., Fišel, M., Rikters, M., Tomingas, M., & Tuisk, T. (2022). Language resources and tools for Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 13(1), 13–36. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.01

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>