Toimetus

Tegevtoimetus

 • Krista Uibu, vastutav toimetaja, Tartu Ülikool
 • Rain Mikser, toimetaja, Tallinna Ülikool
 • Egle Heinsar, keeletoimetaja, Tartu Ülikool
 • David Bill, inglise keele toimetaja, Syntax Translation Agency
 • Anneli Vainumäe, inglise keele toimetaja, Tartu Ülikool
 • Sven Aller, tehniline toimetaja, Tartu Ülikool

Toimetuskolleegium

Kolleegiumi esimees: Jaan Valsiner, Aalborg Universitet, Aalborg

Liikmed:

 • Aino Alle, Institute of Correctional Pedagogy of the Russian Academy of Sciences, Moscow
 • Kara D. Brown, University of South Carolina, Columbia
 • Merike Darmody, Economic and Social Research Institute, Dublin
 • Juha Hämäläinen, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio
 • Veronika Kalmus, Tartu Ülikool, Tartu
 • Riina Kiik, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim
 • Evelyn Kiive, Tartu Ülikool, Tartu
 • Eve Kikas, Tallinna Ülikool, Tallinn
 • Edgar Krull, Tartu Ülikool, Tartu
 • Äli Leijen, Tartu Ülikool, Tartu
 • Erika Löfström, Helsingin Yliopisto, Helsinki
 • Katrin Niglas, Tallinna Ülikool, Tallinn
 • Margus Pedaste, Tartu Ülikool, Tartu
 • Miia Rannikmäe, Tartu Ülikool, Tartu
 • Doyle Stevick, University of South Carolina, Columbia
 • Margit Sutrop, Tartu Ülikool, Tartu
 • Voldemar Tomusk, Open Society Foundation, London
 • Aaro Toomela, Tallinna Ülikool, Tallinn
 • Tiia Õun, Tallinna Ülikool, Tallinn