Ajakirjast

Eesmärgid

Eesmärgiks on avaldada eesti keeles kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid kasvatus- ja haridusteadustest ning õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi, julgustades autoreid kirjutama ning avaldama teadusartikleid eesti keeles.

Retsenseerimine

Toimetaja(te) otsusel käsikirjad pimeretsenseeritakse. Igat käsikirja hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt. Autorluse anonüümsuse tagamiseks on pimeretsenseerimise protsessis oluline, et esitatud kaastöö ei sisaldaks autori(te) nimesid ega äratuntavat teavet autori(te) varasemate tööde kohta. Kõik viited autorite töödele tuleks põhitekstis asendada sõnadega „Autor, 2011“, „Autor et al., 2011“. Kasutatud kirjanduses on soovitatav kasutada vormi „Autor 2011 (teave eemaldatud eelretsenseerimiseks)“.

Ilmumise sagedus

Eesti Haridusteaduste Ajakirja ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid. Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber (kd 11, nr 1) ilmub 2023. aasta mais. Selle erinumbri teema on kaasav haridus ja toimetajateks on Selle erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun ja Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe.

Avatud juurdepääs

Ajakiri ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access). See võimaldab artiklitele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut ning kaitseb autoreid Creative Commons litsentsiga. Ajakirjal ei ole artiklite esitamise ega töötlemise tasu.

Publication Ethics and Malpractice Statement

The journal adheres to the following publication ethics and malpractice statement issued by the University of Tartu Press. 

1. Publication and authorship

 • All submitted papers are subject to strict peer-review process by at least two international reviewers that are experts in the area of the particular paper.
 • The factors that are taken into account in review are relevance, soundness, significance, originality, readability and language.
 • The possible decisions include acceptance, acceptance with revisions, or rejection.
 • If authors are encouraged to revise and resubmit a submission, there is no guarantee that the revised submission will be accepted.
 • Rejected articles will not be re-reviewed.
 • No copyright infringement, plagiarism or presentation of fraudulent data is alllowed.
 • No same research can be published in more than one journal
 • All papers include a list of references and, if applicable, a list of financial supporters.

2. Authors' responsibilities

 • Authors must certify that their manuscripts are their original work.
 • Authors must certify that the manuscript has not previously been published elsewhere.
 • Authors must certify that the manuscript is not currently being considered for publication elsewhere.
 • Authors are obliged to participate in the peer review process.
 • Authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes.
 • All authors mentioned in the paper must have significantly contributed to the research.
 • Authors must state that all data in the paper are real and authentic.
 • Authors must notify the Editors of any conflicts of interest.
 • Authors must identify all sources used in the creation of their manuscript.

3. Reviewers' responsibilities

 • Reviewers should keep all information regarding papers confidential and treat them as privileged information.
 • Reviews should be conducted objectively, with no personal criticism of the author.
 • Reviewers should express their views clearly with supporting arguments.
 • Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the author.
 • Reviewers should also call to the Editor in Chief's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
 • Reviewers should not review manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

4. Editors' responsibilities

 • Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article.
 • Editors should guarantee the quality of the papers and the integrity of the academic record.
 • Editors should publish errata pages or make corrections when needed.
 • Editors should have a clear picture of a research's funding sources.
 • Editors should base their decisions solely one the papers' importance, originality, clarity and relevance to publication's scope.
 • Editors should not reverse their decisions nor overturn the ones of previous editors without serious reason.
 • Editors should preserve the anonymity of reviewers.
 • Editors should ensure that all research material they publish conforms to internationally accepted ethical guidelines.
 • Editors should only accept a paper when reasonably certain.
 • Editors should act if they suspect misconduct, whether a paper is published or unpublished, and make all reasonable attempts to persist in obtaining a resolution to the problem.
 • Editors should not reject papers based on suspicions, they should have proof of misconduct.
 • Editors should not allow any conflicts of interest between staff, authors, reviewers and board members.

Ajakirja ajaloost

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga avatud juurdepääsuga ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja esimene number ilmus 2013. aasta novembris.