Announcements

TEATED

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine" (kd 6, nr 2). Selle numbri toimetajad on Tallinna Ülikool haridusteaduste instituudi professor Eve Eisenschmidt, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi professor Urve Venesaar, Estonian Business School’i ärieetika keskuse juhataja, dotsent Mari Kooskora ning Tartu Ülikooli ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse peaspetsialist ja ettevõtluse õppetooli lektor Marge Täks. Erinumber ilmub 2018. aasta 1. novembril.

 
Posted: 2017-06-30 More...
 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse „Nüüdisaegsed probleemid alushariduses ja algõpetuses“ (kd 6, nr 1). Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk. Erinumber ilmub 2018. aasta mais.

 
Posted: 2017-02-27 More...
 
1 - 2 of 2 Items