Teated

Kutse kaastööde saatmiseks

2023-03-27

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 12, nr 1, ilmub mais 2024), mille teemavaldkond on õppekava – teooria, arendamine ja rakendamine. Erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Edgar Krull ning Tallinna Ülikooli õppekavateooria dotsent Maria Erss.

Rohkem Kutse kaastööde saatmiseks-st

Käesolev number

Kd 10 Nr 2 (2022)
Avaldatud: 2022-11-01

Eessõna

Artiklid

Kõik numbrid

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.