Kokkuvõte Euroopa teaduse ja tehnika alase koostöö COST meetme IS0801 raames tehtud tööst

  • Peter Smith
  • Georges Steffgen

Kokkuvõte

Küberkiusamine tähendab kiusamist ja ahistamist uue elektroonilise tehnoloogia, eelkõige mobiiltelefonide ja interneti kaudu. Tavapärast koolikiusamist on varem põhjalikult uuritud ja selle vastu meetmeid võetud, kuid küberkiusamise puhul on tegemist nähtusega, mis on esile tõusnud ja üha enam levima hakanud viimasel aastakümnel. Selle valdkonna uurimine on arenenud väga kiiresti. Artiklis esitatakse kokkuvõte Euroopa teaduse ja tehnika alase koostöö raames küberkiusamist käsitlenud ja oktoobris 2012 lõppenud meetmest COST Action IS0801 ning tutvustatakse selle tulemusi ja refereeritakse kõnealusel projektil põhinevat raamatut.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Berne, S., Frisén, A., Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H., Naruskov, K., Luik, P., ... & Zukauskiene, R. (2013). Cyberbullying assessment instruments: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 18(2), 320−334. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2012.11.022

Costabile, A., & Spears, B. A. (Eds.). (2012). The impact of technology on relationships in educational settings. London: Routledge.

Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B. E., Frisén, A., Berne, S., Ortega-Ruiz, R., ... Smith, P. K. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 455−463. doi: http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2012.0040

Perren, S., Corcoran, L., Cowie, H., Dehue, F., Garcia, D., Mc Guckin, C., ... Vollink, T. (2012). Tackling cyberbullying: Review of empirical evidence regarding successful responses by students, parents and schools. International Journal of Conflict and Violence, 6(2), 283−293.

Smith, P. K., & Steffgen, G. (Eds.). (2013). Cyberbullying through the new media: Findings from an international network. Hove: Psychology Press.

Avaldatud
2015-11-01
Kuis viidata
Smith, P., & Steffgen, G. (2015). Kokkuvõte Euroopa teaduse ja tehnika alase koostöö COST meetme IS0801 raames tehtud tööst. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), 247-250. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.09
Rubriik
Raamatututvustus