Ettevõtlustüübid ja rahvusvahelistumine ettevõtlusõppes

  • Tiit Elenurm
Märksõnad: ettevõtlusõpe, ettevõtlustüübid, rahvusvahelistumine, innovatsioon, võrgustumine

Kokkuvõte

Ettevõtlusõpet on vaja kohandada eri sihtrühmadele: neile, kes on juba loonud ettevõtte, asuvad õppeprotsessis ettevõtet looma, kavatsevad vahetult peale õpinguid ettevõtte luua või võivad enda ettevõtluspädevust rakendada kaugemas tulevikus. Artikli eesmärk on ettevõtluse olemuse tõlgendustest ja ettevõtlus tüüpide võrdlusest lähtudes ning Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise perspektiive arvestades pakkuda välja ettevõtlustüüpide liigitus, mis hõlmaks eri sihtrühmade õpivajadusi ja õpitulemuste rakendamise võimalusi eeskätt kõrghariduses. Ettevõtlusõppe kohandamisel sihtrühmade vajaduste järgi tuleb arvestada ettevõtluse rahvus vahelistumise võimalusi, innovaatilisusest ja kasvuambitsioonist lähtuvaid piiriülese võrgustumise vajadusi, iseseisva ja organisatsioonisisese ettevõtluse konteksti, ettevõtlustüübist sõltuvat ressursibaasi ning individuaalset ja koosloovat ettevõtlusorientatsiooni. Niisama tähtis on õppija kui potentsiaalse või juba tegutseva ettevõtja arengurada, tema valmisolek tegevuse kaudu õppida ja avatud e-õppes osaleda.

PDF Summary

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Adner, R. (2012). The wide lens: A new strategy for innovation. London: Penguin Group.

Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1–2), 11–26. https://doi.org/10.1002/sej.4

Audretsch, D. B., Kuratko, D. F., & Link, A. N. (2015). Making sense of the elusive paradigm of entrepreneurship. Small Business Economics, 45(4), 703–712. https://doi.org/10.1007/s11187-015-9663-z

Austin, J., Stevenson, H., & Wei‐Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x

Cantillon, R. (1959). Essay on the nature of trade in general. London: Frank Cass and Company.

Covin, J. G., & Miller, D. (2014). International entrepreneurial orientation: Conceptual considerations, research themes, measurement issues, and future research directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 11–44. https://doi.org/10.1111/etap.12027

Daniel, R., & Daniel, L. (2015). Success in the creative industries: The push for enterprising and entrepreneurial skills. Journal of Australian Studies, 39(3), 411–424. https://doi.org/10.1080/14443058.2015.1046896

DeTienne, D. R., & Chandler, G. N. (2004). Opportunity identification and its role in the entrepreneurial classroom: A pedagogical approach and empirical test. Academy of Management Learning and Education, 3(3), 242–257. https://doi.org/10.5465/amle.2004.14242103

Eesti Arengufond (2015). Globaalne ettevõtlusmonitooring 2014. Eesti raport. Külastatud aadressil http://www.arengufond.ee/wp-content/uploads/2015/11/GEM_2014_Eesti1.pdf.

Elenurm, T., Alas, R., Rozell, E. J., Scroggins, W. A., & Alsua, C. J. (2014). Cultural prototypes of the successful entrepreneur: Comparison of Estonia and the United States. Journal of Baltic Studies, 45(4), 499–515. https://doi.org/10.1080/01629778.2014.938354

Elenurm, T., Lassur, S., Tafel-Viia, K., Joller, L., Hansen, K., & Mühlberg, M. (2017). Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale. Külastatud aadressil http://ettevotlusope.edu.ee/wp-content/uploads/2016/09/Raport_ariinglite-jayhisrahastus_19.05.2017.pdf.

Elenurm, T., & Moisala, A. (2008). Human resources for entrepreneurship: Comparing orientations of Estonian and Finnish business students. European Journal of International Management, 2(4), 454–470. https://doi.org/10.1504/EJIM.2008.021248

European Commission (2013). Entrepreneurship 2020 action plan. Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, Brussels. COM (2012) 795 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF.

Fayolle, A., & Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence. Journal of Small Business Management, 53(1), 75–93. https://doi.org/10.1111/jsbm.12065

Forsström-Tuominen, H., Jussila, I., & Kolhinen, J. (2015). Business school students’ social construction of entrepreneurship: Claiming space for collective entrepreneurship discourse. Scandinavian Journal of Management, 31(1), 102–120. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2014.08.001

Gartner, W. B. (1989). "Who is an entrepreneur?" is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(4), 47–68. https://doi.org/10.1177/104225878901300406

Hechavarría, D. M., & Welter, C. (2015). Opportunity types, social entrepreneurship and innovation: Evidence from the panel study of entrepreneurial dynamics. Entrepreneurship and Innovation, 16(4), 237–251. https://doi.org/10.5367/ijei.2015.0196

Heikkinen, K.-P., & Stevenson, B. (2016). The LAB Studio model: Enhancing entrepreneurship skills in higher education. International Journal of Innovation and Learning, 20(2), 154–168. https://doi.org/10.1504/IJIL.2016.077846

Kedia, B. L., & Englis, P. D. (2011). Transforming business education to produce global managers. Business Horizons, 54(4), 325–331. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.02.006

Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.

Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Hayton, J. (2015). Corporate entrepreneurship: The innovative challenge for a new global economic reality. Small Business Economics, 45(2), 245–253. https://doi.org/10.1007/s11187-015-9630-8

Kwong, C., & Thompson, P. (2016). The when and why: Student entrepreneurial aspirations. Journal of Small Business Management, 54(1), 299–318. https://doi.org/10.1111/jsbm.12146

Kyrö, P. (2015). The conceptual contribution of education to research on entrepreneurship education. Entrepreneurship & Regional Development, 27(9–10), 599–618. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1085726

Lindh, I., & Thorgen, S. (2016). Critical event recognition: An extended view of reflective learning. Management Learning, 47(5), 525–542. https://doi.org/10.1177/1350507615618600

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135–172. https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568

Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity-recognition process. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451–472. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00093.x

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2013). Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020. Külastatud aadressil http://kasvustrateegia.mkm.ee/.

McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (2000). The entrepreneurial mindset: Strategies for continuously creating opportunity in the age of uncertainty. Boston: Harvard University Press.

Morris, M. H., Neumeyer, X., & Kuratko, D. F. (2015). A portfolio perspective on entrepreneurship and economic development. Small Business Economics, 45(4), 713–728. https://doi.org/10.1007/s11187-015-9678-5

Nieminen, L., & Lemmetyinen, A. (2015). A value-creating framework for enhancing entrepreneurial learning in networks. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 76–91. https://doi.org/10.1108/JEC-04-2013-0012

O’Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28(4), 546–563. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.07.003

Penaluna, K., Penaluna, A., Usei, C., & Griffiths, D. (2015). Enterprise education needs enterprising educators: A case study on teacher training provision. Education + Training, 57(8/9), 948–963. https://doi.org/10.1108/ET-03-2015-0016

Pollard, V., & Wilson, E. (2014). The “Entrepreneurial mindset” in creative and performing arts higher education in Australia. Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts, 3(1), 3–22.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Ramoglou, S., & Zyglidopoulos, S. C. (2015). The constructivist view of entrepreneurial opportunities: A critical analysis. Small Business Economics, 44(1), 71–78. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9590-4

Richter, C., Kraus, S., & Syrjä, P. (2015). The shareconomy as a precursor for digital entrepreneurship business models. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 25(1), 18–35. https://doi.org/10.1504/IJESB.2015.068773

Rönkkö, M. L., & Lepistö, J. (2015). Finnish student teachers’ critical conceptions of entrepreneurship education. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 61–75. https://doi.org/10.1108/JEC-03-2013-0003

Salminen, L., Lindberg, E., Gustafsson, M. L., Heinonen, J., & Leino-Kilpi, H. (2014). Entrepreneurship education in health care education. Education Research International. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/edri/2014/312810/. https://doi.org/10.1155/2014/312810

Schindehutte, M., Morris, M. H., & Kuratko, D. F. (2000). Classification as a factor in the scientific evolution of entrepreneurship. Journal of Small Business Strategy, 11(2), 1–20.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226. https://doi.org/10.5465/amr.2000.2791611

Sieger, P., Fueglistaller, U., & Zellweger, T. (2014). Student entrepreneurship across the globe: A look at intentions and activities. St.Gallen: Swiss Research Institute of Small Business and Entrepreneurship at the University of St.Gallen (KMUHSG). Retrieved from http://www.guesssurvey.org/resources/PDF_InterReports/GUESSS_INT_2013_REPORT.pdf.

Støren, L. A. (2014). Entrepreneurship in higher education. Education + Training, 56(8–9), 795–813. https://doi.org/10.1108/ET-06-2014-0070

Summatavet, K., & Raudsaar, M. (2015). Cultural heritage and entrepreneurship – inspiration for novel venture creation. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 31–44. https://doi.org/10.1108/JEC-03-2013-0010

Zahra, S. A., & Wright, M. (2016). Understanding the social role of entrepreneurship. Journal of Management Studies, 53(4), 610–629. https://doi.org/10.1111/joms.12149

Zahra, S. A., Wright, M., & Abdelgawad, S. G. (2014). Contextualization and the advancement of entrepreneurship research. International Small Business Journal, 32(5), 479–500. https://doi.org/10.1177/0266242613519807

Täks, M., Tynjälä, P., & Kukemelk, H. (2016). Engineering students’ conceptions of entrepreneurial learning as part of their education. European Journal of Engineering Education, 41(1), 53–69. https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1012708

Varblane, U., & Tamm, D. (2012). The development of the systemic approach to innovation. In E. G. Carayannis, U. Varblane, & T. Roolaht (Eds.), Innovation systems in small catching-up economies (pp. 3–19). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1548-0_1

Venesaar, U., Kallaste, M., & Küttim, M. (2014a). Factors influencing students’ venture creation process. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 678–688. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.912

Venesaar, U., Mets, T., Paes, K., Elenurm, T., Masso, J., Küttim, M., & Konsa, P. (2014b). Globaalne ettevõtlusmonitooring 2013. Eesti raport. Tallinn: Estonian Development Fund.

Volery, T., & Mazzarol, T. (2015). The evolution of the small business and entrepreneurship field: A bibliometric investigation of articles published in the International Small Business Journal. International Small Business Journal, 33(4), 374–396. https://doi.org/10.1177/0266242613516139

Walter, S. G., & Block, J. H. (2016). Outcomes of entrepreneurship education: An institutional perspective. Journal of Business Venturing, 31(2), 216–233. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.10.003

Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship – conceptual challenges and ways forward. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 165–184. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00427.x

Avaldatud
2018-11-01
Kuis viidata
Elenurm, T. (2018). Ettevõtlustüübid ja rahvusvahelistumine ettevõtlusõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 12-38. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.02
Rubriik
Artiklid