Entrepreneurship types and internationalization in entrepreneurship learning

Authors

  • Tiit Elenurm

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.02

Keywords:

entrepreneurship education, entrepreneurship types, internationalization, innovation, networking

Abstract

Ettevõtlusõpet on vaja kohandada eri sihtrühmadele: neile, kes on juba loonud ettevõtte, asuvad õppeprotsessis ettevõtet looma, kavatsevad vahetult peale õpinguid ettevõtte luua või võivad enda ettevõtluspädevust rakendada kaugemas tulevikus. Artikli eesmärk on ettevõtluse olemuse tõlgendustest ja ettevõtlus tüüpide võrdlusest lähtudes ning Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise perspektiive arvestades pakkuda välja ettevõtlustüüpide liigitus, mis hõlmaks eri sihtrühmade õpivajadusi ja õpitulemuste rakendamise võimalusi eeskätt kõrghariduses. Ettevõtlusõppe kohandamisel sihtrühmade vajaduste järgi tuleb arvestada ettevõtluse rahvus vahelistumise võimalusi, innovaatilisusest ja kasvuambitsioonist lähtuvaid piiriülese võrgustumise vajadusi, iseseisva ja organisatsioonisisese ettevõtluse konteksti, ettevõtlustüübist sõltuvat ressursibaasi ning individuaalset ja koosloovat ettevõtlusorientatsiooni. Niisama tähtis on õppija kui potentsiaalse või juba tegutseva ettevõtja arengurada, tema valmisolek tegevuse kaudu õppida ja avatud e-õppes osaleda.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Elenurm, T. (2018). Entrepreneurship types and internationalization in entrepreneurship learning. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 12–38. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.02

Issue

Section

Articles