Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi

  • Minna Hämäläinen
  • Elena Ruskovaara
  • Timo Pihkala
Märksõnad: ettevõtlusõpe, koolijuht, koolivälised huvirühmad, arenevad koolid

Kokkuvõte

Artikli eesmärk on uurida koolijuhtide tegevust ettevõtlusõpet toetavate võrgustike arendamisel. Uurimuses keskendume sellele osale koolijuhtide tegevusest, mis on seotud ettevõtlusõppe arendamisega koolides. Täpsemalt öeldes vaatleme, kuidas kaasavad koolijuhid väliseid huvirühmi koolide tegevusse. Uurimuse ajendiks sai asjaolu, et kuigi ettevõtlusõpet toetavad välised huvirühmad on olemas, ei kasuta koolijuhid ja koolid pakutavaid võimalusi täiel määral ära. Meie  arvates võib kooliväliste huvirühmade kaasamine sõltuda koolijuhtide isikuomadustest, mistõttu uurime, kas ja kuidas mõjutab koolijuhtide taust kooliväliste huvirühmade kaasamist. Sellele lisaks proovime selgusele jõuda, kuidas mõjutab  koolijuhtide osalemine ettevõtlusõppekoolitusel kooliväliste huvirühmade kaasamist. Uurimismeetodina kasutame dispersioonanalüüsi ja lineaarset regressioonanalüüsi. Valim koosneb 173 Soome üldhariduskooli koolijuhist. Artikliga täiendame ettevõtlusõppele pühendatud teaduskirjandust, analüüsides ettevõtlusõpet toetavaid kooliväliseid huvirühmi. Keskendume eeskätt koolijuhi rollile selles protsessis. Artikkel pakub empiirilisi tõendeid selle kohta, kuivõrd olulist osa täidab koolijuhtide koolitamine väliste huvirühmade kaasamisel ettevõtlusõppesse.

PDF Full text

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Ballou, D., & Podgursky, M. (1995). Recruiting smarter teachers. The Journal of Human Resources, 30(2), 326–338. https://doi.org/10.2307/146122

Bell, J., Callaghan, I., Demick, D., & Scharf, F. (2004). Internationalising entrepreneurship education. Journal of International Entrepreneurship, 2(1–2), 109–124. https://doi.org/10.1023/B:JIEN.0000026908.35126.15

Bennett, R. (2006). Business lecturers’ perceptions of the nature of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3), 165–188. https://doi.org/10.1108/13552550610667440

Birdthistle, N., Hynes, B., & Fleming, P. (2007). Enterprise education programmes in secondary schools in Ireland. Education + Training, 49(4), 265–276. https://doi.org/10.1108/00400910710754426

Cooper, S., Bottomley, C., & Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of learning: An experiential learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 18(1), 11–22. https://doi.org/10.5367/000000004773040924

Deakins, D., Glancey, K., Menter, I., & Wyper, J. (2005). Enterprise education: The role of head teachers. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(2), 241–263. https://doi.org/10.1007/s11365-005-1131-9

Dickson, P. H., Solomon, G. T., & Weaver, K. M. (2008). Entrepreneurial selection and success: Does education matter? Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2), 239–258. https://doi.org/10.1108/14626000810871655

Ememe, O. N., Ezeh, S. C., & Ekemezie, C. A. (2013). The role of head-teacher in the development of entrepreneurship education in primary schools. Academic Research International, 4(1), 242–249.

European Commission (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan. COM (2012) 795 Final. Brussels.

European Parliament and the Council (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, L394/310.

Eurydice (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gibb, A. (2011). Concepts into practice: Meeting the challenge of development of entrepreneurship educators around an innovative paradigm: The case of the International Entrepreneurship Educators’ Programme (IEEP). International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17(2), 146–165. https://doi.org/10.1108/13552551111114914

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2018). Principals promoting entrepreneurship education: The relationships between development activities and school practices. Journal of Entrepreneurship Education, 21(2), 1–19. Retrieved from https://www.abacademies.org/abstract/principals-promoting-entrepreneurshipeducation-the-relationships-between-development-activities-and-schoolpractises-7127.html.

Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52(1), 7–19. https://doi.org/10.1108/00400911011017654

Matlay, H. (2009). Entrepreneurship education in the UK: A critical analysis of stakeholder involvement and expectations. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(2), 355–368. https://doi.org/10.1108/14626000910956100

Ministry of Education (2009). Guidelines for entrepreneurship education. Publication of the Ministry of Education. Finland 2009:9. Helsinki: University Print.

Opetushallitus (2017). Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. In T. Kumpulainen (Ed.), Raportit ja selvitykset 2017:2. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.

Pittaway, L., & Hannon, P. (2008). Institutional strategies for developing enterprise education: A review of some concepts and models. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(1), 202–226. https://doi.org/10.1108/14626000810850937

Ruskovaara, E., Hämäläinen, M., & Pihkala, T. (2016). HEAD teachers managing entrepreneurship education – Empirical evidence from general education. Teaching and Teacher Education, 55, 155–164. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.004

Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2013). Teachers implementing entrepreneurship education: Classroom practices. Education + Training, 55(2), 204–216. https://doi.org/10.1108/00400911311304832

Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2015). Entrepreneurship education in schools: Empirical evidence on the teacher’s role. The Journal of Educational Research, 108(3), 236–249. https://doi.org/10.1080/00220671.2013.878301

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Seikkula-Leino, J., & Järvinen, M. R. (2015a). Broadening the resource base for entrepreneurship education through teachers’ networking activities. Teaching and Teacher Education, 47, 62–70. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.12.008

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Seikkula-Leino, J., & Rytkölä, T. (2015b). Creating a measurement tool for entrepreneurship education: A participatory development approach. In A. Fayolle, P. Kyrö, & F. Liñán (Eds.), Developing, shaping and growing entrepreneurship (pp. 40–57). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781784713584.00009

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetus-ja kulttuuriministeriö.

Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168–182. https://doi.org/10.1108/14626000710746637

Sommarström, K., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2017). Company visits as an opportunity for entrepreneurial learning. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10(3), 298–315. https://doi.org/10.1504/JIBED.2017.085505

Sullivan, R. (2000). Entrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(3), 160–175. https://doi.org/10.1108/13552550010346587

Avaldatud
2018-11-01
Kuis viidata
Hämäläinen, M., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2018). Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 91-103. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.05
Rubriik
Artiklid