Principals’ utilization of external stakeholders in entrepreneurship education – Evidence from the general education

Authors

  • Minna Hämäläinen
  • Elena Ruskovaara
  • Timo Pihkala

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.05

Keywords:

entrepreneurship education, principal, external stakeholders, developing schools

Abstract

Artikli eesmärk on uurida koolijuhtide tegevust ettevõtlusõpet toetavate võrgustike arendamisel. Uurimuses keskendume sellele osale koolijuhtide tegevusest, mis on seotud ettevõtlusõppe arendamisega koolides. Täpsemalt öeldes vaatleme, kuidas kaasavad koolijuhid väliseid huvirühmi koolide tegevusse. Uurimuse ajendiks sai asjaolu, et kuigi ettevõtlusõpet toetavad välised huvirühmad on olemas, ei kasuta koolijuhid ja koolid pakutavaid võimalusi täiel määral ära. Meie  arvates võib kooliväliste huvirühmade kaasamine sõltuda koolijuhtide isikuomadustest, mistõttu uurime, kas ja kuidas mõjutab koolijuhtide taust kooliväliste huvirühmade kaasamist. Sellele lisaks proovime selgusele jõuda, kuidas mõjutab  koolijuhtide osalemine ettevõtlusõppekoolitusel kooliväliste huvirühmade kaasamist. Uurimismeetodina kasutame dispersioonanalüüsi ja lineaarset regressioonanalüüsi. Valim koosneb 173 Soome üldhariduskooli koolijuhist. Artikliga täiendame ettevõtlusõppele pühendatud teaduskirjandust, analüüsides ettevõtlusõpet toetavaid kooliväliseid huvirühmi. Keskendume eeskätt koolijuhi rollile selles protsessis. Artikkel pakub empiirilisi tõendeid selle kohta, kuivõrd olulist osa täidab koolijuhtide koolitamine väliste huvirühmade kaasamisel ettevõtlusõppesse.

PDF Full text

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2018). Principals’ utilization of external stakeholders in entrepreneurship education – Evidence from the general education. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 91–103. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.05

Issue

Section

Articles