Experienced teachers’ practical knowledge as part of teacher education

Authors

  • Paulien C. Meijer

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.02

Keywords:

teachers’ practical knowledge, teacher education, student teacher learning, complexities of teaching, teaching practice

Abstract

Õpetaja praktilise teadmise sisusse ja olemusse süüvimine aitab paremini mõista õpetamise keerukust ning võimaldab algajal õpetajal arendada oma teadmisi pedagoogika ja õpetaja praktilise töö vahelistest seostest. Seetõttu on õpetaja praktiline teadmine õpetajatöö alusteadmiste asendamatu osa. Samas on õpetaja praktilise teadmise uurimine näidanud, et kogenud õpetajate teadmised võivad suuresti erineda. Nii ei ole lihtne vastata küsimusele, kuidas oleks võimalik sellist tüüpi teadmist kasutada õpetajakoolituses. Algaja õpetaja suunamine praktiseeriva õpetaja juhendamise alla ei taga automaatselt professionaalsust õpetamisel. Seetõttu kasutavad õpetajakoolitust pakkuvad õppeasutused vähemasti kolme metoodilist lahendust: a) juhtumiuuringuid, b) kogenud õpetajate praktilise teadmise analüüsi ning c) kogenud ja algajate õpetajate ühisõpetamist praktilise teadmise jagamise eesmärgil. Käesolevas artiklis kirjeldatakse, kuidas nimetatud kolmel viisil rakendada õpetaja praktilist teadmist õpetajakoolituses. Artiklis jõutakse järeldusele, et tõelise efekti saavutamiseks professionaalses arengus peavad algajad õpetajad suutma seostada praktilise teadmise nii uurimispõhise teadmisega kui ka neil juba olemasoleva teadmisega ja oma kutsetegevuse perspektiividega.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beijaard, D., Meijer, P. C., Morine-Dershimer, G., & Tillema, H. (2005). Trends and themes in teachers’ working and learning environment. In D. Beijaard, P. C. Meijer,

G. Morine-Dershimer & H. Tillema (Eds.), Teacher professional development in changing conditions (pp. 9–23). Dordrecht: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3699-X_1

Bloom, B. S. (1953). Thought processes in lectures and discussions. Journal of General Education, 7(3), 160–169.

Bronkhorst, L., Meijer, P. C., Koster, B., & Vermunt, J. D. (2011). Fostering meaning- oriented learning and deliberate practice in teacher education. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1120–1130. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.05.008

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition andtheculture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32-42. http://dx.doi.org/10.3102/0013189X018001032

Clark, C., & Lampert, M. (1986). The study of teacher thinking: Implications for teacher education. Journal of Teacher Education, 37(5), 27–31. http://dx.doi.org/10.1177/002248718603700506

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in communities. In A. Iran-Nejad & C. D. Pearson (Eds.), Review of Research in Education (Vol. 24, pp. 249–305). Washington: AERA.

Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge. New York: Nichols Publishing Company.

Ethell, R. G., & McMeniman, M. M. (2000). Unlocking the knowledge in action of an expert practitioner. Journal of Teacher Education, 51(2), 87–101. http://dx.doi.org/10.1177/002248710005100203

Feiman-Nemser, S., & Remillard, J. (1996). Perspectives on learning to teach. In F. B. Murray (Ed.), The teacher educator’s handbook. Building a knowledge base for the preparation of teachers (pp. 63–91). San Francisco: Jossey-Bass.

Fenstermacher, G. D. (1986). Philosophy of research on teaching: Three aspects. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.) (pp. 37–49). New York: MacMillan.

Fenstermacher, G. D. (1994). The knower and the known: The nature of knowledge in research on teaching. Review of Research on Teaching, 20, 3–56.

Gholami, K., & Husu, J. (2010). How do teachers reason about their practice? Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1520–1529. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.001

Grimmett, P. P., & MacKinnon, A. M. (1992). Craft knowledge and the education of teachers. Review of Research in Education, 18(1), 385–456. http://dx.doi.org/10.2307/1167304

Hagger, H., & McIntyre, D. (2006). Learning teaching from teachers: Realizing the potential of school-based teacher education. Maidenhead, Open University Press / McGraw-Hill.

Hammerness, K., Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). How teachers learn and develop. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 358–389). San Francisco: Jossey-Bass.

Leinhardt, G. (1988). Situated knowledge and expertise in teaching. In J. Calderhead (Ed.), Teachers’ professional learning (pp. 146–168). London: Falmer Press. http://dx.doi.org/10.3102/0013189X019002018

Leinhardt, G. (1990). Capturing craft knowledge in teaching. Educational Researcher, 19(2), 18–25.

Lieberman, A., & Pointer Mace, D. H. (2009). The role of „accomplished teachers” in professional learning communities: Uncovering practice and enabling leadership. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(4), 459–470. http://dx.doi.org/10.1080/13540600903057237

Loewenberg Ball, D., & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practi- tioners. Toward a practice-based theory of professional education. In L. Darling- Hammond & G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession (pp. 3–32). San Francisco: Jossey-Bass.

Lottero-Perdue, P. S., & Brickhouse, N. W. (2002). Learning on the job: The acquisition of scientific competence. Science Education, 86(6), 756–782. http://dx.doi.org/10.1002/sce.10034

Meijer, P. C. (1999). Teachers’ practical knowledge. Teaching reading comprehension in secondary education. (Doctoral dissertation). Leiden University, Leiden.

Meijer, P. C. (2010). The teacher education knowledge base: Experienced teachers’ craft knowledge. In E. Baker, P. Peterson & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd ed.) (Vol. 7, pp. 642–649). Oxford: Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00639-4

Meijer, P. C., Beijaard, D., & Verloop, N. (2002). Examining teachers’ interactive cog- nitions using insights from research on teachers’ practical knowledge. In C. Sugrue

& C. Day (Eds.), Developing teachers and teaching practice (pp. 162–178). London: Routledge/Falmer. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00045-6

Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (1999). Exploring language teachers’ practical knowledge about teaching reading comprehension. Teaching and Teacher Education, 15(1), 59–84.

Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (2001). Similarities and differences in teachers’ practical knowledge about teaching reading comprehension. Journal of Educational Research, 94(3), 171–184. http://dx.doi.org/10.1080/00220670109599914

Meijer, P. C., Zanting, A., & Verloop, N. (2002). How can student teachers elicit experi- enced teachers’ practical knowledge? Tools, suggestions and significance. Journal of Teacher Education, 53(5), 406–419. http://dx.doi.org/10.1177/002248702237395

Reynolds, M. C. (1989). Knowledge base for the beginning teacher. Oxford: Pergamon. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22.

Van Velzen, C., Volman, M., & Brekelmans, M. (submitted). Modelling and scaffolding in co-teaching: Mentoring tools in guided work-based education.

Van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M., & White, S. (2012). Guided work-based learning: Sharing practical teaching knowledge with student teachers. Teaching and Teacher Education, 28(2), 229–239. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.011

Verloop, N., van Driel, J. H., & Meijer, P. C. (2001). Teacher knowledge and the know- ledge base of teaching. International Journal of Educational Research, 35(5), 441–461. http://dx.doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00003-4

Zeichner, K. M., & Tabachnick, B. R. (1981). Are the effects of university teacher edu- cation „washed out” by school experience? Journal of Teacher Education, 17(3), 7–11. http://dx.doi.org/10.1177/002248718103200302

Published

2013-11-01

How to Cite

Meijer, P. C. (2013). Experienced teachers’ practical knowledge as part of teacher education. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 1, 8–24. https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.02

Issue

Section

Articles