Methodological challenges and choices when identifying EU related training needs of Estonian public service

Authors

  • Viljar Veebel
  • Liina Kulu
  • Ulrika Hurt

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.05

Keywords:

training, public sector, methodology, Dunning-Kruger effect

Abstract

Artiklis analüüsitakse Eesti avaliku sektori töötajate koolitusvajaduse hindamisega seotud metodoloogilisi sõlmküsimusi, tuginedes aastatel 2002–2013 ametnike ja poliitikute seas korraldatud Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringutele. Sarnaste uuringute kaudu koolitusvajaduse kindlaksmääramisel on keskse tähtsusega kolm aspekti. Esiteks, uuring peaks olema keskendunud just koolitusvajaduse, mitte aga igapäevatöös oluliste teemade, koolitussoovide vms väljaselgitamisele. Teiseks, uuringut ette valmistavas faasis tuleb välistada tulemuste kalibreerimine, kus vastajaid suunatakse nn ohtlikele küsimustele vastama uuringu tellija jaoks sobival viisil. Kolmandaks on soovitatav peale küsitluspõhise uurimismeetodi kasutada ka mõõdetavat teadmiste kontrolli vormi (nt testi), mis võimaldab objektiivselt tuvastada vastaja kalduvust teadmisi ja oskusi üle- või alahinnata (nn Dunningi-Krugeri efekt).

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barbazette, J. (2006). Training needs assessment: Methods, tools, and techniques. San Francisco: Pfeiffer.

Cekada, T. L. (2010). Training needs assessment: Understanding what employees need to know. Professional Safety, 55(3), 28–33.

Cekada, T. L. (2011). Need training? Conducting an effective needs assessment. Professional Safety, 56(12), 28–34.

Coetzee, M. (2006). Empowering the skills development facilitator. Johannesburg: Knowres.

Drechsler, W. (2004). Enhancing the capacities to govern: Challenges facing the CEE countries. Selected Papers from the 11th NISPAcee Annual Conference.

Dunning, D., Johnson, K., Ehrlinger, J. E., & Kruger, J. (2003). Why people fail to recognize their own competence. Current Directions in Psychological Science, 12(3), 83–87. doi: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8721.01235

ESKO Koolitus ja Konsultatsioonid (2002). ELi õigusloomes Eestit esindavate ametnike koolitusnõudluse analüüs. Avaldamata käsikiri.

Gould, D., Kelly, D., White, I., & Chidgey, J. (2004). Training needs analysis: A literature review and reappraisal. International Journal of Nursing Studies, 41(5), 471–486. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2003.12.003

Hannum, W., & Hansen, C. (1989). Instructional systems development in large organizations. Englewood Cliffs: Educational Technologies Publications.

Kaufman, R., Watkins, R., & Leigh, D. (2001). Useful educational results: Defining, prioritizing & accomplishing. Lancaster: Proactive Publishing.

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121

Kumpikaitė, V., & Šiugždinienė, J. (2008). Human resource development’s evaluation in public management: Lithuanian case. International Journal of Business Research, (8)4, 69.

McGehee, W., & Thayer, P. W. (1961). Training in business and industry. New York: Wiley.

Meyer-Sahling, J.-H. (2011). The durability of EU Civil Service Policy in Central and Eastern Europe after Accession. Governance, 24(2), 231–260. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0491.2011.01523.x

Miller, J. A., & Osinki, D. M. (2002). Training needs assessment. International Society for Performance Improvement. Retrieved from www.ispi.org/pdf/suggestedReading/Miller_Osinski.pdf.

Moore, M., & Dutton, P. (1978). Training needs analysis: Review and critique. The Academy of Management Review, 3(3), 532–545. doi: http://dx.doi.org/10.2307/257543

Moseley, J. L., & Heaney, M. J. (1994). Needs assessment across disciplines. Performance Improvement Quarterly, 7(1), 60–79. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1937-8327.1994.tb00617.x

Pazicni, S., & Bauer, C. F. (2014). Characterizing illusions of competence in introductory chemistry students. Chemistry Education Research and Practice, 15(1), 24–34. doi: http://dx.doi.org/10.1039/C3RP00106G

PRAXIS (2013). EL otsustusprotsessiga seotud ametnike ja poliitikute koolitusvajaduse hindamine Euroopa Liidu nõukogu eesistumise läbiviimiseks vajalike kompetentside arendamiseks. A. Uudelepp, A. Altermann, A. Anton, J. Järvalt, J. Matt, & R. Vinni (koost.). Külastatud aadressil http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Valitsemine_ja_kodanike%C3%BChiskond/EL_eesistumise_koolitusvajaduse_ uuringu_raport.pdf.

Randma-Liiv, T. (2009). Avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538SE): ekspertarvamus. Külastatud aadressil http://www.riigikogu.ee/doc.php?55263.

Riigikogu (2012). Avaliku teenistuse seadus. Riigi Teataja I, 06.07.2012, 1. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013005.

Sarapuu, K. (2012). Administrative structure in times of changes. International Journal of Public Administration: The development of Estonian Ministries and Government Agencies 1990–2010, 35(12), 808–819. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2012.715561

Savi, R., & Metsma, M. (2013). Public sector reform in Estonia: Views and experiences from senior executives. Retrieved from http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/Estonia_WP3-Country-Report.pdf.

Sorenson, S. M. (2002). Training for the long run. Engineered Systems, 19(6), 32.

Talts, M., & Tuisk, T. (2000). The current state of the EU related education in Estonia: The institutions and the expert. Retrieved from http://www.psych.ut.ee/esta/online/2000/full_text/2000/2/talts_tuisk.htm.

Tartu Ülikooli Euroopa kolledž (2008). Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalevate ametnike Euroopa Liidu alase täienduskoolituse vajaduse uuring 2008–2013. P. Ehin, V. Veebel, A. Rämmer, U. Hurt, L. Luht et al. (koost.). Tartu: Tartu Ülikooli Euroopa kolledž. Külastatud aadressil http://www.avalikteenistus.ee/public/Uuringu_anal_si_tervikraport_24_aprill.pdf.

Tõnnisson, K., & Randma-Liiv, T. (2008). Public management reforms: Estonia. In G. Bouckaert, J. Nemec, V. Nakrosis, G. Hajnal, & K. Tõnnisson (Eds.), Public management reforms in Central and Eastern Europe (pp. 93–118). Bratislava: NISPA.

Vabariigi Valitsus (2014). Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskava. Külastatud aadressil https://riigikantselei.ee/sites/default/files/contenteditors/eesistumise_ettevalmistuste_tegevuskava.pdf.

Watkins, R., & Kaufman, R. (1996). An update on relating needs assessment and needs analysis. Performance Improvement, 35(19), 10 –13. doi: http://dx.doi.org/10.1002/pfi.4170351005.

Published

2015-04-30

How to Cite

Veebel, V., Kulu, L., & Hurt, U. (2015). Methodological challenges and choices when identifying EU related training needs of Estonian public service. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 103–126. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.05

Issue

Section

Articles