Parents’ opinions on parental mediation strategies used to instruct toddlers

Authors

  • Elyna Nevski
  • Kristi Vinter

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.03

Keywords:

infant, toddler, video-deficit, touch-screens, parental involvement

Abstract

Väikelaste kokkupuude puutetundlike ekraanidega algab juba imikueas ning esimese eluaasta jooksul saavad lastest regulaarsed meediatarbijad. Paraku ei ole ühest vastust, mil määral väikelapsed on suutelised puutetundliku ekraani vahendusel õppima ning kui palju nad vajavad selleks lapsevanema kaasabi. Kuna laste tehnoloogiakasutus on mõjutatud lapsevanemate uskumustest, on nende uurimine oluline. Uurimuse eesmärk on välja selgitada Eesti lapsevanemate arvamused puutetundlike seadmete kasutamise vajalikkuse kohta ning nende hinnangud juhendamisstrateegiatele nutiseadme kasutamisel väikelapseeas. Uuringust, milles osales 400 lapsevanemat, kellel on laps(i) vanuses 0–36 kuud, selgub, et peredes, kus vanemad seavad laste nutiseadmete kasutamisele nii aja- kui ka sisupiiranguid, kasutavad lapsed nutiseadmeid sagedamini kui peredes, kus piiranguid ei seata. Lapsevanemad näevad nutiseadme kasutamise eelisena seda, et laps õpib uusi oskusi, saab uusi teadmisi ning seade pakub lapsele meelelahutust. Nutiseadme võimaldamise peamine põhjus on vanemate võimalus teha samal ajal oma asjatoimetusi. 0–3aastaste laste vanemate seas pole aga välja kujunenud selgeid ja konkreetseid juhendamisstrateegiaid, pigem kasutavad vanemad nii aktiivse kui ka keelava juhendamise elemente korraga ja omavahel seotult. Tulemustest ilmneb, et puutetundliku ekraani kasutamise sagedus suureneb lapse vanuse kasvades. Samas ei mõjuta lapsevanemate haridustase nutiseadme kasutamise sagedust ega vanemlikke juhendamisstrateegiaid.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Aarsand, P. A. (2007). Computer and video games in family life: The digital divide as a resource in intergenerational interactions. <em>Childhood, 14</em>(2), 235–256. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1177/0907568207078330">http://dx.doi.org/10.1177/0907568207078330</a></p><p>American Academy of Pediatrics (1999). Media education. <em>Pediatrics, 104</em>(2), 341– 343. Retrieved from <a href="http://pediatrics.aappublications.org/content/104/2/341.full.pdf+html">http://pediatrics.aappublications.org/content/104/2/341.full.pdf+html</a>. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1542/peds.104.2.341">http://dx.doi.org/10.1542/peds.104.2.341</a></p><p>American Academy of Pediatrics (2011). Media use by children younger than 2 years. <em>Pediatrics, 128</em>(5), 1040–1045. Retrieved from <a href="http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/12/peds.2011-1753.full.pdf+html">http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/12/peds.2011-1753.full.pdf+html</a>. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-1753">http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-1753</a></p><p>Anderson, D. R., &amp; Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. <em>American Behavioral Scientist, 48</em>(5), 505–522. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1177/0002764204271506">http://dx.doi.org/10.1177/0002764204271506</a></p><p>Aziz, N. A. A. (2013). Children’s interaction with tablet applications: Gestures and interface design. <em>International Journal of Computer and Information Technology, 2</em>(3), 447–450.</p><p>Barr, R. (2013). Memory constraints on infant learning from picture books, television, and touchscreens. <em>Child Development, 7</em>(4), 205–210. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/cdep.12041">http://dx.doi.org/10.1111/cdep.12041</a></p><p>Barr, R., &amp; Hayne, H. (1999). Developmental changes in imitation from television during infancy. <em>Child Development, 70</em>(5), 1067–1081. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00079">http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00079</a></p><p>Bransford, J., Brown, A. L., &amp; Cocking, R. R. (Ed.). (2000). <em>How people learn: Brain, mind, experience, and school.</em> Washington, D.C.: National Academies Press. Retrieved from <a href="http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368">http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368</a>.</p><p>Cardany, A. B. (2010). Screen media and young children: Who benefits? <em>General Music Today, 24</em>(1), 50–55. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1177/1048371310377598">http://dx.doi.org/10.1177/1048371310377598</a></p><p>Christakis, D. A. (2009). The effects of infant media usage: What do we know and what should we learn? <em>Acta Pædiatrica, 98</em>(1), 8–16. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.01027.x">http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.01027.x</a></p><p>Courage, M. L., &amp; Howe, M. L. (2010). To watch or not to watch: Infants and toddlers in a brave new electronic world. <em>Developmental Review, 30</em>(2), 101–115. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2010.03.002">http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2010.03.002</a></p><p>Deloache, J. S., &amp; Chiong, C. (2009). Babies and baby media.<em> American Behavioral Scientist, 52</em>(8), 1115–1135. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1177/0002764209331537">http://dx.doi.org/10.1177/0002764209331537</a></p><p>Disney, L., Barnes, A., McDowall, J., &amp; Geng, G. (2013). <em>Observation of children’s engagement when playing iPads.</em> Proceedings of 21st International Conference on Computers in Education (ICCE 2013), Bali, Indonesia, 18 to 22 November, 602–607. Retrieved from <a href="https://espace.cdu.edu.au/view/cdu:40223">https://espace.cdu.edu.au/view/cdu:40223</a>.</p><p>Garrison, M., &amp; Christakis, D. A. (2005). <em>A teacher in the living room: Educational media for babies, toddlers, and preschoolers.</em> The Henry J. Kaiser Family Foundation. Retrieved from <a href="https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/7427.pdf">https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/7427.pdf</a>.</p><p>Gopnik, A., Meltzoff, A. N., &amp; Kuhl, P. K. (2003). <em>Kuidas beebid mõtlevad: uurimus lapsepõlvest.</em> Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus.</p><p>Hirsjärvi, S., Remes, P., &amp; Sajavaara, P. (2005). <em>Uuri ja kirjuta.</em> Tallinn: Medicina.</p><p>Holloway, D., Green, L., &amp; Livingstone, S. (2013). <em>Zero to eight: Young children and their internet use.</em> LSE, London: EU Kids Online Report. Retrieved from <a href="http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf">http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf</a>.</p><p>Kalmus, V., &amp; Roosalu, T. (2011). Parental mediation of EU kids’ internet use revisited: Looking for a complex model of cross-national differences. <em>International Journal of Media &amp; Cultural Politics, 7</em>(1), 55–66.</p><p>Konkurentsiamet (2013). <em>Aastaraamat 2013.</em> Külastatud aadressil <a href="http://www.konkurentsiamet.ee/public/Aastaraamat/Aastaraamat_2013.pdf">http://www.konkurentsiamet.ee/public/Aastaraamat/Aastaraamat_2013.pdf</a>.</p><p>Kotilainen, S. (2010).<em> Children’s media barometer 2010: The use of media among 0-8-year-olds in Finland.</em> Retrieved from<a href="/index.php/EHA/editor/viewMetadata/%20http:/www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-7-6.pdf"> http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-7-6.pdf</a>.</p><p>Krcmar, M. (2011). Can past experience with television help US infants learn from it? <em>Journal of Children and Media, 5</em>(3), 235–247. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/17482798.2011.584373">http://dx.doi.org/10.1080/17482798.2011.584373</a></p><p>Kuhl, P. K., Tsao, F.-M., &amp; Liu, H.-M. (2003). Foreign language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. <em>Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100</em>(15), 9096–9101. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1532872100">http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1532872100</a></p><p>Lee, S.-J., &amp; Chae, Y.-G. (2007). Children’s internet use in a family context: Influence on family relationships and parental mediation. <em>CyberPsychology &amp; Behavior, 10</em>(5), 640–644. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2007.9975">http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2007.9975</a></p><p>Linder, J. R., &amp; Werner, N. E. (2012). Relationally aggressive media exposure and children’s normative beliefs: Does parental mediation matter? <em>Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 61</em>(3), 488–500. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00707.x">http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00707.x</a></p><p>Livingstone, S., &amp; Helsper, E. (2008). Parental mediation and children’s internet use. <em>Journal of Broadcasting &amp; Electronic Media, 52</em>(4), 581–599. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/08838150802437396">http://dx.doi.org/10.1080/08838150802437396</a></p><p>Malizia, A., &amp; Bellucci, A. (2012). The artificiality of natural user interfaces. <em>Communications of the ACM, 55</em>(3), 36–38. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1145/2093548.2093563">http://dx.doi.org/10.1145/2093548.2093563</a></p><p>Manovich, L. (2012). <em>Uue meedia keel.</em> Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.</p><p>Mukherji, P., &amp; Albon, D. (2010). <em>Research methods in early childhood. An introductory guide.</em> London etc.: SAGE Publications.</p><p>Nikken, P., &amp; Jansz, J. (2006). Parental mediation of children’s videogame playing: A comparison of the reports by parents and children. <em>Learning, Media and Technology, 31</em>(2), 181–202. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/17439880600756803">http://dx.doi.org/10.1080/17439880600756803</a></p><p>Nikken, P., &amp; Jansz, J. (2014). <em>Parental mediation of young children’s internet use.</em> Retrieved from <a href="http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Conference%202011/Nikken.pdf">http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Conference%202011/Nikken.pdf</a>.</p><p>O’Connor, J. (2014). <em>The Technobabies project 2014: How do your babies and toddlers use touchscreens?</em> Retrieved from <a href="http://blogs.bcu.ac.uk/views/2014/01/27/thetechnobabies-project-how-do-your-babies-and-toddlers-use-touchscreens/">http://blogs.bcu.ac.uk/views/2014/01/27/thetechnobabies-project-how-do-your-babies-and-toddlers-use-touchscreens/</a>.</p><p>Richert, R. A., Robb, M. B., &amp; Smith, E. I. (2011). Media as social partners: The social nature of young children’s learning from screen media. <em>Child Development, 82</em>(1), 82–95. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01542.x">http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01542.x</a></p><p>Rideout, V. (2013). <em>Zero to eight: Children’s media use in America 2013.</em> Retrieved from <a href="https://www.commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download">https://www.commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download</a>.</p><p>Rideout, V. J., &amp; Hamel, V. (2006). <em>The media family: Electronic media in the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents.</em> The Henry J. Kaiser Family Foundation Report. Retrieved from <a href="https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/7500.pdf">https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/7500.pdf</a>.</p><p>Schmitt, K. L., Anderson, D. R., &amp; Collins, P. A. (1999). Form and content: Looking at visual features of television. <em>Developmental Psychology, 35</em>(4), 1156–1167. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.35.4.1156">http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.35.4.1156</a></p><p>Segal, A. (2011). <em>Do gestural interfaces promote thinking? Embodied interaction: Congruent gestures and direct-touch promote performance in math</em> (Doctoral dissertation). Retrieved from <a href="http://academiccommons.columbia.edu/item/ac:132260">http://academiccommons.columbia.edu/item/ac:132260</a>.</p><p>Simcock, G., &amp; DeLoache, J. (2006). Get the picture? The effects of iconicity on toddlers’ reenactment from picture books. <em>Developmental Psychology, 42</em>(6), 1352– 1357. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.42.6.1352">http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.42.6.1352</a></p><p>Sims, C. E., &amp; Colunga, E. (2013). Parent-child screen media co-viewing: Influences on toddlers’ word learning and retention. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, &amp; I. Wachsmuth (Eds.), <em>Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society</em> (pp. 1324–1329). Austin, TX: Cognitive Science Society. Retrieved from <a href="http://psych.colorado.edu/~holtpatr/Pubs/SimsColungaCogSci2013.pdf">http://psych.colorado.edu/~holtpatr/Pubs/SimsColungaCogSci2013.pdf</a>.</p><p>Suoninen, A. (2013). <em>Children’s media barometer 2013: Media uses of 0−8 year-old children and changes in media uses since 2010.</em> Helsinki: Finnish Youth Research Network. Retrieved from <a href="http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/childrens_media_barometer_2013.pdf">http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/childrens_media_barometer_2013.pdf</a>.</p><p>Sweetser, P., Johnson, D., Ozdowska, A., &amp; Wyeth, P. (2012). Active versus passive screen time for young children.<em> Australasian Journal of Early Childhood, 37</em>(4), 94–98.</p><p>Zack, E., Barr, R., Gerhardstein, P., Dickerson, K., &amp; Meltzoff, A. N. (2009). Infant imitation from television using novel touch screen technology. <em>British Journal of Developmental Psychology, 27</em>(1), 13–26. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1348/026151008X334700">http://dx.doi.org/10.1348/026151008X334700</a></p><p>TNS Emor (2014). <em>Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring. Uuringuaruanne 2014.</em> Külastatud aadressil <a href="http://www.vaatamaailma.ee/wp-content/uploads/veeb-Nutiseadmete-kasutajate-turvateadlikkuse-ja-turvalise-k%C3%A4itumise-uuring_ARUANNE-2014.pdf">http://www.vaatamaailma.ee/wp-content/uploads/veeb-Nutiseadmete-kasutajate-turvateadlikkuse-ja-turvalise-k%C3%A4itumise-uuring_ARUANNE-2014.pdf</a>.</p><p>Vinter, K. (2013). <em>Digitaalse ekraanimeedia tarbimine 5–7-aastaste laste seas ja selle sotsiaalne vahendamine Eestis. Pedagoogiline vaatekoht</em> (doktoritöö). Külastatud aadressil <a href="http://e-ait.tlulib.ee/318/1/vinter_kristi.pdf">http://e-ait.tlulib.ee/318/1/vinter_kristi.pdf</a>.</p>

Published

2015-11-01

How to Cite

Nevski, E., & Vinter, K. (2015). Parents’ opinions on parental mediation strategies used to instruct toddlers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), 54–78. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.03

Issue

Section

Articles