Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis

  • Kairit Tammets
  • Mart Laanpere
Märksõnad: õpianalüütika, xAPI, avatud arhitektuur, uurimuspõhine disain, digitaalne õppevara, digitaalsed õpikeskkonnad, avatud massikursused

Kokkuvõte

Õpianalüütika on valdkond, mis areneb kiiresti ülikoolides ning on jõudmas ka üldhariduskoolidesse. Õpianalüütika võimaldab haridusuuringute raames kasutada veebipõhiste keskkondade kogutavaid avatud andmeid tõenduspõhiste otsuste tegemiseks (nt õppekavade või hariduspoliitiliste algatuste planeerimisel). Artikli eesmärk on välja pakkuda Eesti konteksti arvestav õpianalüütika kontseptuaalne raamistik, tuginedes kolme veebipõhise tarkvaralahenduse õpianalüütika mooduli arendusuuringutele. Uuringu empiiriline andmestik kogutakse uurimuspõhise disaini meetodil kasutajaid kaasavate disainisessioonide käigus. Kolme juhtumi analüüsi tulemusel pakutakse artiklis välja ühine õpianalüütika kontseptuaalne raamistik, mille olulised osad on pedagoogiline disain, avatud tehniline arhitektuur, visualiseeringud kasutaja õpianalüütika töölaual õppimiskogemuse tagasisidestamiseks ning õpianalüütikaga seotud eetika- ja privaatsusaspektid.

PDF Summary

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Buckingham Shum, S. (2012). Learning analytics (UNESCO Policy Brief). Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.pdf.

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. International Journal Technology Enhanced Learning, 4(5/6), 318–331. doi: http://dx.doi.org/10.1504/IJTEL.2012.051815

Clow, D. (2013). An overview of learning analytics. Teaching in Higher Education, 18(6), 683–695. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13562517.2013.827653

Cooper, A. (2014). Learning analytics interoperability – The big picture in brief (An introductory briefing). Retrieved from http://laceproject.eu/publications/briefing-01.pdf.

Dul, J., & Hak, T. (2008). Case study methodology in business research. Amsterdam etc.: Butterworth Heinemann (Elsevier).

Ebner, M., Taraghi, B., Saranti, A., & Schön, S. (2015). Seven features of smart learning analytics – lessons learned from four years of research with learning analytics. eLearning Papers, 40, 51–55.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

Emin-Martínez, V., Hansen, C., Rodríguez-Triana, M. J., Wasson, B., Mor, Y., Dascalu, M., ... & Pernin, J.-P. (2014). Towards teacher-led design inquiry of learning. eLearning Papers, 36. Retrieved from http://oro.open.ac.uk/39353/1/Teacher%20led%20design%20inquiry.pdf.

Ferguson, R. (2012). The state of learning analytics in 2012: A review and future challenges (Report No. KMI-12-01). Knowledge Media Institute. Retrieved from http://kmi.open.ac.uk/publications/techreport/kmi-12-01.

Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating learning into numbers: A generic framework for learning analytics. Educational Technology & Society, 15(3), 42–57.

Hoel, T., & Chen, W. (2015). Privacy-driven design of learning analytics applications – exploring the design space of solutions for data sharing and interoperability. Paper in workshop Ethics and Privacy for Learning Analytics in the 5th International Learning Analytics and Knowledge Conference.

Laanpere, M. (2013). Pedagogy-driven design of virtual learning environments (Doctoral dissertation). Retrieved from http://e-ait.tlulib.ee/336/1/laanpere_mart.pdf.

Lockyer, L., Heathcote, E., & Dawson, S. (2013). Informing pedagogical action: Aligning learning analytics with learning design. American Behavioral Scientist, 57(10), 1439−1459. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0002764213479367

Long, P., & Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 31–40. Retrieved from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1151.pdf.

Pardo, A., & Siemens, G. (2014). Ethical and privacy principles for learning analytics. British Journal of Educational Technology, 45(3), 438–450. doi: http://dx.doi.org/10.1111/bjet.12152

Powell, S., & MacNeill, S. (2012). Institutional readiness for analytics. Cetis Analytics Series, 1(8). Retrieved from http://publications.cetis.ac.uk/2012/527.

Verbert, K., Govaerts, S., Duval, E., Santos, J. L., Van Assche, F., Parra, G., & Klerkx, J. (2014). Learning dashboards: An overview and future research opportunities. Personal and Ubiquitous Computing, 18(6), 1499–1514.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Avaldatud
2015-11-01
Kuis viidata
Tammets, K., & Laanpere, M. (2015). Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), 216-246. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.08
Rubriik
Artiklid