Miks kasutada narratiivi? Lugu narratiivist

  • Lynn McAlpine
Märksõnad: kvalitatiivsed uurimismeetodid, narratiiviuuring, loomingulisus

Kokkuvõte

Narratiiv on üks paljudest kvalitatiivsetest uurimismeetoditest, mille abil saab koguda ja analüüsida andmeid ning esitada uurimistulemusi, kuid sellest hoolimata ei kasutata seda nii sageli kui näiteks juhtumiuuringuid. Artikkel annab võimaluse heita pilk narratiivi kasutamisele selle teadlase vaatenurgast, kes on viimase kümnendi jooksul uurinud selle meetodi abil järjepidevalt noorte teadlaste – doktorantide ning kraadi omandanud ja karjääri alustavate inimeste – kogemusi. See on aidanud mõista nii narratiivi pakutavaid võimalusi kui ka sellega kaasnevaid piiranguid. Artiklis tutvustatakse esmalt narratiiviuuringuid laiemalt ning seejärel selgitatakse autori kümneaastase narratiiviuuringuga seotud mõttekäike, protsesse ja toiminguid, sealhulgas narratiiviga kaasnevat loomingulist potentsiaali. Eesmärk on tekitada teistes teadlastes soov kaaluda narratiivi kasutamise võimalusi, kui see sobitub nende epistemoloogilise käsitlusviisiga.

PDF Full text

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Alexander, P., Harris-Huemmert, S., & McAlpine, L. (2014). Tools for reflection on the academic identities of doctoral students. International Journal for Academic Development, 19(3), 62–173. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1360144X.2013.817333

Antony, J. S. (2002). Reexamining doctoral student socialization and professional development: Moving beyond congruence and assimilation orientation. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research (Vol. 17, pp. 349–380). Dordrecht: Kluwer. doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0245-5_8

Archer, M. S. (2003). Structure, agency and the internal conversation. Cambridge: Cambridge University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139087315

Bagnoli, A. (2009). Beyond the standard interview: The use of graphic elicitation and arts-based methods. Qualitative Research, 9(5), 547–570. doi: http://dx.doi.org/10.1177/1468794109343625

Billet, S., & Somerville, M. (2004). Transformations at work: Identity and learning. Studies in Continuing Education, 26(2), 309–326. doi: http://dx.doi.org/10.1080/158037042000225272

Buckingham, D. (2009). "Creative" visual methods in media research: Possibilities, problems and proposals. Media Culture Society, 31(4), 633–652. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0163443709335280

Churchman, D., & King, S. (2009). Academic practice in transition: Hidden stories of academic identities. Teaching in Higher Education, 14(5), 507–516. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13562510903186675

Connelly, F. M., Clandinin, D. J., & He, M. F. (1997). Teachers’ personal practical knowledge on the professional knowledge landscape. Teaching and Teacher Education, 13(7), 665–674. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(97)00014-0

Coulter, C. A., & Smith, M. L. (2009). The construction zone: Literary elements in narrative research. Educational Researcher, 38(8), 577–590. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X09353787

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Cumming, J. (2009). The doctoral experience in science: Challenging the current orthodoxy. British Educational Research Journal, 35(6), 877–890. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01411920902834191

Elliott, J. (2005). Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches. London: Sage.

Holley, K. A., & Colyar, J. (2009). Rethinking texts: Narrative and the construction of qualitative research. Educational Researcher, 38(9), 680–686. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X09351979

Hopwood, N., & Paulson, J. (2012). Bodies in narratives of doctoral students’ learning and experience. Studies in Higher Education, 37(6), 667–681. doi: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2010.537320

Juzwik, M. (2006). Situating narrative-minded research: A commentary on Anna Sfard and Anna Prusak’s "Telling identities". Educational Researcher, 35(9), 13–21. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X035009013

McAlpine, L. (2014). Post-PhD trajectories: Desperately seeking careers? Higher Education Review, 47(1), 4–35.

McAlpine, L. (2016). Becoming a PI: Shifting from "doing" to "managing" research. Teaching in Higher Education, 21(1), 49–63. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13562517.2015.1110789

McAlpine, L. (in press). Post-PhD non-academic careers: Intentions during and after degree. International Journal for Researcher Development.

McAlpine, L., & Amundsen, C. (2015). Early career researcher challenges: Substantive and methods-based insights. Studies in Continuing Education, 37(1), 1–17. doi: http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2014.967344

McAlpine, L., Amundsen, C., & Turner, G. (2013). Tracking experience over time: Epistemological issues and methodological challenges. In J. Huisman & M. Tight (Eds.), Theory and Method in Higher Education Research (pp. 97–114). London: Routledge. doi: http://dx.doi.org/10.1108/S1479-3628(2013)0000009009

McAlpine, L., Amundsen, C., & Turner, G. (2014). Identity-trajectory: Reframing early career academic experience. British Educational Research Journal, 40(6), 952–969. doi: http://dx.doi.org/10.1002/berj.3123

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pinnegar, S., & Daynes, J. G. (2007). Locating narrative inquiry historically: Thematics in the turn to narrative. In D. J. Clandinin (Ed.), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology (pp. 1–34). Thousands Oaks, CA: Sage. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452226552.n1

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Los Angeles, CA: Sage.

Sfard, A., & Prusak, A. (2005). Telling identities: In search of an analytic tool for investigating learning as a culturally shaped activity. Educational Researcher, 34(4), 14–22. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X034004014

Taylor, P. (2008) Being an academic today. In R. Barnett & R. Di Napoli (Eds.), Changing identities in higher education: Voicing perspectives (pp. 27–39). London: Routledge.

Tronto, J. C. (1995). Care as a basis for radical political judgments. Hypatia, 10(2), 141–149. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1527-2001.1995.tb01376.x

Walker, M. (2001) Engineering identities. British Journal of Sociology of Education, 22(1), 75–89. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01425690020030792

Ylijoki, O.-H. (2001). Master’s thesis writing from a narrative approach. Studies in Higher Education, 26(1), 21–34. doi: http://dx.doi.org/10.1080/03075070020030698

Avaldatud
2016-04-23
Kuis viidata
McAlpine, L. (2016). Miks kasutada narratiivi? Lugu narratiivist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 6-31. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.02
Rubriik
Artiklid