First-year higher education ICT studies and dropout rates – the Estonian case

Authors

  • Külli Kori
  • Kadri Mardo

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.08

Keywords:

ICT, higher education, dropout

Abstract

Loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas on suureks probleemiks üliõpilaste väljalangemine IKT erialadelt. Siinse kvalitatiivse uurimuse eesmärk on mõista sügavamalt erinevusi väljalangenud ja edasiõppivate üliõpilaste vahel ning leida abinõud, mida saaks väljalangemuse vähendamiseks kasutusele võtta. Andmeid koguti intervjuudega kaheksalt väljalangenud ja kaheksalt õpinguid jätkanud üliõpilaselt. Tulemused näitavad, et iseseisev IKT õppimine enne kõrgkooli muudab õpingud kõrgkoolis lihtsamaks ning õpingute jätkamisele aitab kaasa tugevam akadeemiline ja sotsiaalne integratsioon. Erinevused väljalangenud ja õpinguid jätkanud üliõpilaste vahel ilmnevad vaid akadeemilise integratsiooni puhul. Seevastu eri õppevormides õppivate üliõpilaste erinevused seisnevad varasemates kogemustes, kõrgkooli astumise eesmärkides, õpingutele pühendumises ja sotsiaalses integratsioonis. Tulemuste põhjal saab esitada soovitusi IKT erialadelt väljalangemise ennetamiseks.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altin, H., & Rantsus, R. (2015). Why students fail to graduate ICT-related curricula at university level. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), INTED2015 Proceedings (pp. 5364–5368). Madrid: IATED Academy.

Baker, L. J., McDowell, C., & Kalahar, K. (2009). Exploring factors that influence computer science introductory course students to persist in the major. Proceedings of the 40th ACM technical symposium on computer science education (pp. 153–157). New York: ACM.

Bean, J. P. (1985). Interaction effects based on class level in an explanatory model of college student dropout syndrome. American Educational Research Journal, 22(1), 35–64. https://doi.org/10.3102/00028312022001035

Bean, J. P., & Metzner, B. S. (1985). A conceptual model of nontraditional undergraduate student attrition. Review of Educational Research, 55(4), 485–540. https://doi.org/10.3102/00346543055004485

Belloc, F., Maruotti, A., & Petrella, L. (2011). How individual characteristics affect university students drop-out: A semiparametric mixed-effects model for an Italian case study. Journal of Applied Statistics, 38(10), 2225–2239. https://doi.org/10.1080/02664763.2010.545373

Cabrera, A. F., Nora, A., & Castaneda, M. B. (1993). College persistence: Structural equations modeling test of an integrated model of student retention. The Journal of Higher Education, 64(2), 123–139. https://doi.org/10.2307/2960026

Chen, R. (2012). Institutional characteristics and college student dropout risks: A multilevel event history analysis. Research in Higher Education, 53(5), 487–505. https://doi.org/10.1007/s11162-011-9241-4

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Divjak, B., Ostroski, M., & Hains, V. V. (2010). Sustainable student retention and gender issues in mathematics for ICT study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(3), 293–310. https://doi.org/10.1080/00207390903398416

Duque, L. C. (2014). A framework for analysing higher education performance: Students’ satisfaction, perceived learning outcomes, and dropout intentions. Total Quality Management & Business Excellence, 25(1–2), 1–21. https://doi.org/10.1080/14783363.2013.807677

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) (2015). Külastatud aadressil http://www.ehis.ee/.

Espenberg, K., Aksen, M., Beilmann, M., Vahaste, S., Loogus, T., & Kührt, U. (2014). Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused Euroopa Liidu riikide näitel. Lõpparuanne. Tartu: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Foster, E., Lawther, S., Keenan, C., Bates, N., Colley, B., & Lefever, R. (2012). The HERE Project: Higher education: Retention & engagement. London: Paul Hamlyn Foundation. Retrieved from http://www.improvingthestudentexperience.com/library/UG_documents/Final_Report_-_HERE_Project.pdf.

Galusha, J. M. (1998). Barriers to learning in distance education. University of Southern Mississippi.

Gareis, K., Hüsing, T., Birov, S., Bludova, I., Schulz, C., & Korte, W. B. (2014). E-skills for jobs in Europe: Measuring progress and moving ahead (Final report). Bonn: Empirica. Retrieved from http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/monitor_final_report.pdf.

Hagan, H., & Markham, S. (2000). Does it help to have some programming experience before beginning a computing degree program? Proceedings of the 5th annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE conference on innovation and technology in computer science education (pp. 25–28). Helsinki: ACM. https://doi.org/10.1145/343048.343063

Heublein, U. (2014). Student drop-out from German higher education institutions. European Journal of Education, 49(4), 497–513. https://doi.org/10.1111/ejed.12097

Hurtado, S., & Carter, D. F. (1997). Effects of college transition and perceptions of the campus racial climate on Latino students’ sense of belonging. Sociology of Education, 70(4), 324–345. https://doi.org/10.2307/2673270

Hüsing, T., Korte, W. B., Fonstad, N., Lanvin B., Cattaneo, G., Kolding, M., … van Welsum, D. (2013). e-Leadership: e-Skills for competitiveness and innovation vision, roadmap and foresight scenarios (Final report). Retrieved from http://eskills-vision.eu/fileadmin/eSkillsVision/documents/VISION%20Final%20Report.pdf.

Järve, J., Kallaste, E., & Räis, M. L. (2015). Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT kõrghariduses. Tallinn: Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar. Külastatud aadressil http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2015/07/IKT-katkestajate-uuringu-l%C3%B5ppraport-veebi.pdf.

Jürgenson, A., Mägi, E., Pihor, K., Batueva, V., Rozeik, H., & Arukaevu, R. (2013). Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Kori, K., Altin, H., Pedaste, M., Palts, T., & Tõnisson, E. (2014). What influences students to study information and communication technology? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), INTED2014 Proceedings (pp. 1477–1486). IATED Academy.

Kori, K., Pedaste, M., Leijen, Ä., & Tõnisson, E. (2016). The role of programming experience in ICT students’ learning motivation and academic achievement. International Journal of Information and Education Technology, 6(5), 331–337. https://doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.709

Kori, K., Pedaste, M., Niitsoo, M., Kuusik, R., Altin, H., Tõnisson, E., … & Paluoja, R. (2015). Why do students choose to study information and communications technology? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 2867–2872. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.249

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Larsen, M. S., Kornbeck, K. P., Kristensen, R. M., Larsen, M. R., & Sommersel, H. B. (2013). Dropout phenomena at universities: What is dropout? Why does dropout occur? What can be done by universities to prevent or reduce it? A systematic review. Copenhagen: Danish Clearinghouse for Educational Research. Retrieved from http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/Evidence_on_dropout_from_universities_technical_report_May_2013.pdf.

Lassibille, G., & Gómez, L. N. (2008). Why do higher education students drop out? Evidence from Spain. Education Economics, 16(1), 89–105. https://doi.org/10.1080/09645290701523267

Long, M., Ferrier, F., & Heagney, M. (2006). Stay, play or give it away? Students continuing, changing or leaving university study in first year. Clayton: ACER-CEET.

Mets, U., & Leoma, R. (2016). Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Uuringu terviktekst. Külastatud aadressil http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/IKT-Raport-loplik.pdf.

Mis saab Eesti IT haridusest? Kes tuleb õppima? Kes kuidas õpib? Kes langeb välja? Mida saab keegi teha? Raport (2015). Külastatud aadressil https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ikt/files/iktraport_31.08.2015.pdf.

Must, O., Must, A., & Täht, K. (2015). Programmi TULE uuringu "Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti kõrghariduses aruanne. Tartu: Tartu Ülikooli psühholoogia instituut. Külastatud aadressil http://dspace.ut.ee/handle/10062/49551.

OECD (2013). Education at a glance 2013: OECD indicators. OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/edu/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf.

Polidano, C., & Zakirova, R. (2011). Outcomes from combining work and tertiary study. A national vocational education and training research and evaluation program report. Adelaide: National Centre for Vocational Education Research.

Stratton, L. S., O’Toole, D. M., & Wetzel, J. N. (2008). A multinomial logit model of college stopout and dropout behavior. Economics of Education Review, 27(3), 319–331. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2007.04.003

Taylor, G., Lekes, N., Gagnon, H., Kwan, L., & Koestner, R. (2012). Need satisfaction, work-school interference and school dropout: An application of self-determination theory. British Journal of Educational Psychology, 82(4), 622–646. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02050.x

Terenzini, P. T., & Pascarella, E. T. (1980). Toward the validation of Tinto’s model of college student attrition: A review of recent studies. Research in Higher Education, 12(3), 271–282. https://doi.org/10.1007/BF00976097

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: what next? Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.2190/4YNU-4TMB-22DJ-AN4W

Watson, C., & Li, F. W. B. (2014). Failure rates in introductory programming revisited. Proceedings of the 2014 conference on innovation & technology in computer science education (pp. 39–44). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/2591708.2591749

Wolter, S. C., Diem, A., & Messer, D. (2014). Drop-outs from Swiss universities: An empirical analysis of data on all students between 1975 and 2008. European Journal of Education, 49(4), 471–483. https://doi.org/10.1111/ejed.12096

Published

2017-04-26

How to Cite

Kori, K., & Mardo, K. (2017). First-year higher education ICT studies and dropout rates – the Estonian case. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), 239–267. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.08

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)