The implementation of creative specialties within the context of the model for entrepreneurial competencies

Authors

  • Tiiu Männiste
  • Andres Rõigas
  • Lii Araste
  • Marju Mäger

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.08

Keywords:

entrepreneurial studies, entrepreneurial competencies, creative specialties

Abstract

Ettevõtlusõpe on jõudnud haridusmaastikule ning selle rakendamise vajadust kinnitavad ka mitmed strateegiad ja uuringud. Looverialade õpetamise seisukohalt on see kasvava tähtsusega kogu maailma majanduses. Alates 2015. aastast on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rakendanud Eesti haridussüsteemis kõigil erialadel kohustuslikku ettevõtlusõpet. Mitmeaastane kogemus võimaldab analüüsida, kuivõrd on ettevõtluspädevused loovainetega lõimitud. Artiklis käsitletakse kvalitatiivsele sisuanalüüsile tuginedes ettevõtluspädevustega seonduvaid õpiväljundeid ja ettevõtlust arendavaid õppetöövorme Viljandi kultuuriakadeemia 2015/2016. ja 2016/2017. õa rakenduskõrghariduse õppekavades. Analüüsist selgub, et õppeasutuse spetsiifika tõttu keskenduvad õppekavad eelkõige kultuurilistele pädevustele. Ettevõtlusega seotud teadmised on väljunditena fikseeritud peamiselt ettevõtlusainetes ja erialaülestes projektides, millel on ettevõtluskultuuri toetava hariduskeskkonna tunnuseid. Kuigi ettevõtlust arendavate õppeainete ja loovainete õpiväljundite seos on nõrk ning ettevõtlust toetav kultuur on veel tervikuks sidumata, võib õppekavade erialamoodulite õpiväljunditest leida ka ettevõtlusele omaseid pädevusi.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Männiste, T., Rõigas, A., Araste, L., & Mäger, M. (2018). The implementation of creative specialties within the context of the model for entrepreneurial competencies. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 180–211. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.08

Issue

Section

Articles