Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo Süsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education is a peer-reviewed  electronic journal with an international editorial board (1.2. classification according to Estonian Research Information System). It publishes scholarly articles in Estonian embodying original research in all areas of education. The journal uses Open Journal Systems (OJS) and will be published in collaboration with the University of Tartu and Tallinn University by the University of Tartu Press. The journal is indexed in the database Directory of Open Access Journals (DOAJ).


Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.

ABOUT JOURNAL

The aims of the Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education are  to ensure sustainability of Estonian educational science, to develop terminology in the Estonian language and to support the growth of internationally established Estonian scientists. The journal welcomes both empirical research and review articles in the field of education and related areas. In addition, translated articles of international interest from acknowledged experts in the field will be published. 

The journal will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published, while every third is a free issue. The first issue launched in November, 2013.

Announcements

 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse (kd 5, nr 2). Selle numbri toimetajateks on kasvatusteaduste dotsent Merle Taimalu (Tartu Ülikool), ajakirja toimetuskolleegiumi liige, kasvatusteaduste doktor Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) ja psühholoogiadoktor Astra Schults (Tartu Ülikool). Vabanumber ilmub 2017. aasta novembris. 

 
Posted: 2016-09-26 More...
 
More Announcements...

Vol 4, No 1 (2016)

Table of Contents

Eessõna / Preface

Erika Löfström, Marvi Remmik, Tiia Õun
PDF
1-5

Artiklid / Articles

Lynn McAlpine
PDF
6-31
Lynn McAlpine
PDF
32-57
Krista Uibu, Merike Kaseorg, Toomas Kink
PDF
58-91
Aino Ugaste, Maire Tuul, Rain Mikser, Evelyn Neudorf, Maria Jürimäe
PDF
92-118
Piret Luik, Merle Taimalu
PDF
119-158
Eve Mägi, Helen Biin, Karmen Trasberg, Kersti Kruus
PDF
159-194
Anne Okas, Marieke van der Schaaf, Edgar Krull
PDF
195-225
Krista Uibu, Marika Padrik, Silvi Tenjes
PDF
226-257
Katrin Poom-Valickis, Anna-Liisa Jõgi, Inge Timoštšuk, Annika Oja
PDF
258-278
Katrin Saks, Äli Leijen, Karin Täht
PDF
279-308

Raamatututvustus / Book review

Karmen Trasberg, Kara D. Brown
PDF
309-313