"Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat"

  • Helin Puksand
  • Tiiu Erelt

Kokkuvõte

2014. aastal ilmus viiekeelne "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat", milles on 4850 mõistet paljudelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, huviharidus, eripedagoogika, andragoogika, sotsiaalpedagoogika, didaktika, koolikorraldus, kasvatusteaduslik uurimistöö, pedagoogika ajalugu jne. Iga mõiste kohta on esitatud eesti, inglise, saksa, soome ja vene termin ning enamasti ka seletus. "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat" on mõeldud kõigile haridustöötajaile ja haridusvaldkonnast huvitatuile.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2014-11-01
Kuis viidata
Puksand, H., & Erelt, T. (2014). "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat". Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 245-247. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.11
Rubriik
Raamatututvustus