Sõnumeid rahvusvahelisest haridusvõrdlusest

  • Mati Heidmets

Kokkuvõte

2013. aasta sügisel ilmusid kokkuvõtted kahest rahvusvahelisest haridusvõrdlusest: PISAst ja PIAACst. Kui PISA uuringu tulemused on Eestis saanud tavapäraselt laiaks aruteluaineks, siis eelmisel sügisel avaldatud nn täiskasvanute PISA ehk PIAAC pole sellist huvi veel äratanud, kuigi see pakub huvitavat andmestikku meie praeguse olukorra hindamiseks, aga ka edasiste sammude kavandamiseks. Nii näiteks ilmneb PIAAC põhjal, et Eesti inimeste funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus on maailma parimatega võrreldes igati konkurentsivõimelised, kuid meie inimeste probleemilahendusoskused tehnoloogiarikkas keskkonnas ja ka arvutikasutusoskused üldisemalt jäävad uuringus osalenud riikide võrdluses keskmisest allapoole. Seevastu PISA uuring on keskendunud 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste mõõtmisele. Uuringust selgus, et Eesti õpilased kuuluvad oma teadmiste poolest maailma absoluutsesse tippu. Lisaks võib PISA uuringu põhjal täheldada mitmeid positiivseid suundumusi: matemaatikas on poisid tüdrukutele järele jõudnud ning isegi veidi ette läinud, õpilase sotsiaalmajanduslik taust mõjutab Eesti koolilaste tulemusi jätkuvalt vähem kui enamikus teistes riikides, vene koolide tulemused on hüppeliselt paranenud.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2014-05-01
Kuis viidata
Heidmets, M. (2014). Sõnumeid rahvusvahelisest haridusvõrdlusest. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), 272-275. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.11
Rubriik
Raamatututvustus