Preface

Authors

  • Hasso Kukemelk
  • Mati Heidmets

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.01

Abstract

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbris käsitletakse koolijuhtimise ja ‑korralduse valdkonda, esitatakse uut teavet haridussüsteemi kvaliteedi tagamise kohta ning antakse ülevaade õppeasutuse juhtimise eri tahkudele omasest teoreetilisest käsitlusviisist. Temaatiliselt võib artiklid jagada kaheks. Esimesse rühma kuuluvad artiklid, mis pakuvad laiemat, riigi või lausa Euroopa tasandil analüüse haridusprotsesside juhtimise ja korraldamise (ka hariduspoliitika) kohta. Teise osa moodustavad artiklid, mis käsitlevad juhtimisteemasid õppeasutuse tasandil. Artiklid pakuvad lähtematerjali nii uurijatele kui ka õppeasutuste tegevjuhtidele, et edaspidi veelgi efektiivsemalt õppureid koolitada ning muuta koolikeskkond töötajatele sobilikumaks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chin, J. M.-C. (2007). Meta-analysis of transformational school leadership effects on school outcomes in Taiwan and the USA. Asia Pacific Education Review, 8(2), 166–177. doi: http://dx.doi.org/10.1007/BF03029253

Deming, W. E. (2000). The new economics for industry, government, education (2nd ed.). Cambridge, London: The MIT Press.

Earley, P., Higham, R., Allen, R., Allen, T., Howson, J., Nelson, R., ... Sims, D. (2012). Review of the school leadership landscape. Nottingham: National College for School Leadership.

Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2009). Harming the best: How schools affect the Black-White achievement gap. Journal of Policy Analysis and Management, 28(3), 366–393. doi: http://dx.doi.org/10.1002/pam.20437

Hendriks, M. A., & Scheerens, J. (2013). School leadership effects revisited: A review of empirical studies guided by indirect-effect models. School Leadership & Management, 33(4), 373–394. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13632434.2013.813458

Koolijuhtimise heade kavatsuste lepe (2013). TÜ leping nr 2-28/P2-7141, 18.06.2013. Külastatud aadressil www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12323.

Kukemelk, H., Lillemaa, T., & Tondi, J. (2011). Teachers’ professional involvement in creating a general learning environment in Estonian schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 11, 47–51. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.031

Leithwood, K., Jantzi, D., & McElheron-Hopkins, C. (2006). The development and testing of a school improvement model. School Effectiveness and School Improvement, 17(4), 441–464. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09243450600743533

Leithwood, K., & Mascall, B. (2008). Collective leadership effects on student achievement. Educational Administration Quarterly, 44(4), 529–561. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0013161X08321221

Skolverket (2011). An overview of the Swedish education system. Retrieved from http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english/theswedish-education-system.

Türk, K., Haldma, T., Kukemelk, H., Ploom, K., Irs, R., & Pukkonen, L. (2011). Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid. Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/KooliTulemusjuhtimine2011%5B1%5D.pdf.

Published

2015-04-30

How to Cite

Kukemelk, H., & Heidmets, M. (2015). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 1–4. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.01

Issue

Section

Preface