Compiling a collection of reading texts for Estonian A2-level adults. Finding a balance between authenticity, interest and affordability

Authors

  • Mare Kitsnik
  • Linda Palts
  • Monika Urb

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.2.09

Keywords:

Estonian as a second language, A2-level, creating reading texts, authenticity, interest, affordability

Abstract

Teise keele omandamise üheks peamiseks eeltingimuseks on autentse, huvipakkuva ja jõukohase keelelise sisendi saamine. Lisalugemine väljaspool keeletunde on hea võimalus sisendi mahtu suurendada, kuid täiskasvanud algtasemel eesti keele õppijail on keeruline leida endale jõukohaseid autentseid ja huvitavaid lisalugemistekste. Artiklis vaadeldakse magistritööna tehtud arendusuuringut, mille käigus valmis täiskasvanud A2-taseme keeleõppijate jaoks illustreeritud lugemistekstide kogumik. Uuringu esimeses etapis loodi päriselus juhtunud sündmuste põhjal 32 teksti. Teises etapis koguti tekstidele kolmekordne tagasiside: sihtrühmalt, õppekirjanduse eksperdilt ja EKI keeleanalüsaatori abil. Kolmandas etapis toimetati tekste tagasiside põhjal. Lõpptulemusena valmis autentselaadse sisu ja keelekasutusega, täiskasvanutele huvipakkuvate ning A2-tasemele jõukohaste tekstide kogumik "Meie elu" (Palts, Urb, 2020), milles on 32 blogisissekandestiilis teksti.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berardo, S. A. (2006). The use of authentic materials in the teaching of reading. The reading matrix, 6(2); Külastatud aadressil https://www.researchgate.net/publication/237413136_The_Use_of_Authentic_Materials_in_the_Teaching_of_Reading.

Bray, B. G., & Barron, S. (2004). Assessing reading comprehension: The effects of textbased interest, gender, and ability. Educational Assessment, 9(3–4), 107–128. https://doi.org/10.1080/10627197.2004.9652961

Brophy, J. (2016). Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele. Eduko.

Crossley, S. A., Louwerse, M. M., McCarthy, P. M., & McNamara, D. S. (2007). A linguistic analysis of simplified and authentic texts. The Modern Language Journal, 91(1), 15–30. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00507.x

Daskalos, K., Ling, J. J. (2005). Authentic texts or adapted texts – That is the question! The use of authentic and adapted texts in the study of English in two Swedish upper secondary schools and a study of student and teacher attitudes towards these texts. Külastatud aadressil https://fdocuments.in/reader/full/authentic-texts-or-adapted-texts-that-is-the-question.

Ellis, N. C. (2013). Second language acquisition. G. Trousdale, & T. Hoffmann (Ed.), Oxford handbook of construction grammar (pp. 365–378). Oxford: Oxford University Press.

Eskildsen, S. W. (2008). Constructing a second language inventory. The accumulation of linguistic resources in L2 English. Odense: Institute of Language and Communication University of Southern Denmark.

Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppimine, õpetamine ja hindamine (2007). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Fecteau, M. L. (1999). First- and second-language reading comprehension of literary texts. The Modern Language Journal, 83(4), 475–493. https://doi.org/10.1111/0026-7902.00036

Goodman, K. S. (1970). Reading: A psycholinguistic guessing game. Külastatud aadressil https://www.csie.ntu.edu.tw/~r99922026/tmp_zero/Reading_A_Psycholinguistic_Guessing_Game.pdf.

Hausenberg, A.-R., Kikerpill, T., Rõigas, M., & Türk, Ü. (2004). Keeleoskuse mõõtmine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Hidi, S. (2001). Interest, reading, and learning: Theoretical and practical considerations. Educational psychology review, 13(3), 191–209. https://doi.org/10.1023/A:1016667621114

Ilves, M. (2008). Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Innove (s.a.). Külastatud aadressil https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/a2/

Kader, C. C. (2009). Teaching Reading in the Foreign Language Classroom. Ensinar Leitura na Sala de Aula de Lingua Estrangeria Carla Callegaro Correa, VIDYA, 28(1), 105–112.

Kaivapalu, A., & Martin, M. (2010). Mis on võõrkeeleõpe ja kuidas võõrkeelt õpitakse? P. Kanne (koost), Võõrkeeled: Valdkonnaraamat põhikooliõpetajale. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon.

Kreinin, L. (2021). Margus, kass ja õunamoos. Lihtne lugemine A2-tasemele + helifailid. Külastatud aadressil https://issuu.com/siseministeerium/docs/a2_lugemik_a5.

Kärtner, P. (2000). Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Little, D., Devitt, S., & Singleton, D. (1994). Learning foreign languages from authentic texts: Theory and practice. Dublin: Authentik.

Mangus, I., & Simmul, M. (2017a). Tere! Eesti keele õpik algajatele 0–A1. Tallinn: Kirjatark.

Mangus, I., & Simmul, M. (2017b). Tere jälle! Eesti keele õpik A1–A2. Tallinn: Kirjatark.

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N., & Seilonen, M. (2010). On becoming an independent user. Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research. Eurosla Monographs Series, 1. EUROSLA, 57–80.

Mustonen, S. (2015). Käytössä kehittyvä kieli. Paikat ja tilat suomi toisena kielenä oppijoiden teksteissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Nordin, R., & Eng, L. S. (2017). Text-selection for teaching reading to ESL tertiary students: A study on genre and content preferences. International Journal of Instruction, 10(1), 71–84. https://doi.org/10.12973/iji.2017.1015a

Palts, L., & Urb, M. (2020a). Meie elu. A2-tasemel lugemistekstid eesti keele õppijale. Tartu: Paltsi OÜ.

Palts, L., & Urb, M. (2020b). Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik "Meie elu" täiskasvanud õppijale. Tartu: Tartu Ülikool.

Peacock, M. (1997). The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELT journal, 51(2), 144–156. https://doi.org/10.1093/elt/51.2.144

Pesti, M., & Ahi, H. (2015). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1 + A2. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.

Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., & Allik, M. (2012). Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.

Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Schiefele, U. (2009). Situational and Individual Interest. Handbook of Motivation at School. Routledge, 197–222.

Shnayer, S. W. (1968). Some Relationships between Reading Interest and Reading Comprehension. Külastatud aadressil https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED022633.pdf.

Sõnaveeb (s.a.). Külastatud aadressil https://sonaveeb.ee/.

Thomas, C. (2014). Meeting EFL Learners Halfway by Using Locally Relevant Authentic Materials. Külastatud aadressil https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045592.pdf.

Tomingas, S. (2013). Saame tuttavaks! Estonian for Beginners. Tallinn: TEA Kirjastus.

Tomlinson, B. (2010). Engaged to learn ways of engaging ESL learners. Advances in Language and Literary Studies, 1(1), 29–55. https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.1n.1p.29

Tomlinson, B., Dat, B., Masuhara, H., & Rubdy, R. (2001). EFL courses for adults. ELT journal, 55(1), 80–101. https://doi.org/10.1093/elt/55.1.80

Published

2022-11-01

How to Cite

Kitsnik, M., Palts, L., & Urb, M. (2022). Compiling a collection of reading texts for Estonian A2-level adults. Finding a balance between authenticity, interest and affordability. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(2), 251–276. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.2.09

Issue

Section

Articles