Lasteaedade juhtimine rahvusvahelises võrdluses

  • Jüri Ginter
  • Hasso Kukemelk

Teesid

Tampere Ülikooli välja antud artiklikogumik on mitmes mõttes unikaalne raamat, mis lasteaiale keskendudes pakub ainest haridusasutuse juhtimise üldiste põhimõtete üle arutlemiseks. See hõlmab 15 kaastööd seitsmest riigist (Soome, Norra, Inglismaa, Taiwan, Aserbaidžaan, Trinidad ja Tobago ning Austraalia), kogu tähelepanu on koolieelsel lasteasutusel ja selle juhtimiseeripäral. Kogumikus käsitletakse lasteasutuste juhtimise uuringuid riikide kaupa ja esitatakse üldistavaid teoreetilisi analüüse, tuginedes ühtsele metodoloogilisele raamistikule. Lugeja saab võrrelda käsitlusviise ja korralduslikke lahendusi eri riikides ning keskenduda nii majanduslikust kui ka poliitilisest süsteemist tingitud erinevustele.

Avaldatud
2015-04-30
Rubriik
Raamatututvustus / Book review