Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat

Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006

TÜR aastaraamat 2006-2009

Table of Contents

Articles

Mõtteid raamatukogu edusammudest
Martin Hallik
PDF
Tartu Ülikooli Raamatukogu 2006.-2009. aastal
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Lisa1. TÜ Raamatukogu arvudes 2006.-2009.a
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2006-2009
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Lisa 5. Näitused 2006-2009
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
2006.-2007. aasta fotokroonika
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
2008. aasta fotokroonika
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
2009. aasta fotokroonika
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Raamatukogu tänab ja tunnustab
Tartu Ülikooli Raamatukogu
PDF
Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang
Ene-Lille Jaanson
PDF
Digitaalrepositooriumi DSpace juurutamisest Tartu Ülikooli Raamatukogus
Kalju Kill Kask
PDF
Toetus TÜR kogudele riiklikest programmidest 2000-2009
Kristina Pai
PDF
Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal
Anneli Sepp, Kristina Pai
PDF
TÜ luridicumi teabekeskus ja selle arenguperspektiivid
Sille Plaksi, TÜ luridicumi teabekeskus
PDF
Tagasivaatavalt
Ilmar Vene
PDF
Summary
University of Tartu library
PDF
Johann Christian Schünmann's Printing House in Tartu in 1814-1840: Activities and Production
Ene-Lille Jaanson
PDF
Revision and re-cataloguing of collections of the UT Library in 2008
Anneli Sepp, Ene-Lille Jaanson
PDF