"Multicultural teaching in the early childhood classroom: Approaches, strategies, and tools, pre-school to 2nd grade"

  • Kara D. Brown

Kokkuvõte

21. sajandi koolid Ameerika Ühendriikides on enneolematute rahvastikumuutuste paigaks, sest õpilaskonna keeleline, etniline, religioosne ja rassiline mitmekesisus üha süveneb. Sellise kiiresti areneva mitmekesisusega toimetulekuks juhindutakse koolides multikultuurilisuse põhimõttest, mille kohaselt on kõigi ühiskonnarühmade liikmetel võrdsed õigused. Mariana Souto-Manningu raamat "Multicultural teaching in the early childhood classroom" (2013) annab ülevaate, kuidas rakendada seda põhimõtet lasteaiast kuni teise klassini. Iga peatükk algab metoodilise käsitluse lühitutvustusega ja kasutusvõimaluste ülevaatega, millele järgnevad soovitused selle kohta, kuidas mõnd meetodit kasutada ning millised probleemid võivad sellega kaasneda. Seejärel esitatakse näiteid meetodi rakendamise kohta koos õpetajate kommentaaridega. Metoodikapeatükkide lõpus kommenteerib autor lühidalt õpetajate toodud näiteid ja esitab viiteid lisalugemisele.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. Review of Research in Education, 19(1), 3–49. http://dx.doi.org/10.3102/0091732X019001003

May, S., & Sleeter, C. E. (2010). Critical multiculturalism: Theory and praxis. New York: Routledge.

Nieto, S. (1999). The light in their eyes: Creating multicultural learning communities.

New York: Teachers College Press.

Rhedding-Jones, J. (2010). Critical multicultural practices in early childhood education. In S. May & C. E. Sleeter (Eds.), Critical multiculturalism: Theory and praxis (pp. 73–86). New York: Routledge.

Schultz, B. D. (2008). Spectacular things happen along the way. New York: Teachers College Press.

Avaldatud
2014-11-01
Kuis viidata
Brown, K. D. (2014). "Multicultural teaching in the early childhood classroom: Approaches, strategies, and tools, pre-school to 2nd grade". Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 237-241. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.09
Rubriik
Raamatututvustus