Hariduse dünaamikast

Authors

  • Karmen Trasberg
  • Kara D. Brown

DOI:

https://doi.org/10.12697/ha.2016.4.1.11

Abstract

Sõdadevahelisel Eestil ei ole ette näidata ülearu palju akadeemilisi naisi, kelle karjäär viis Eesti maailmakaardile. Seda enam on põhjust tähele panna "Eesti mõtteloo" sarjas ilmunud Hilda Taba doktoriväitekirja „The dynamics of education: A methodology of progressive educational thought” (1932) tõlget eesti keelde. Kõnealuses raamatus tutvustab Hilda Taba oma vaateid haridusele ja õpilaste arengule, andes ülevaate toonases haridusteaduses rakendatud meetoditest ja teooriatest ning kritiseerides nende valguses õppeainete korraldust ja õppekavade ülesehitust. Ta on kategooriliselt vastu valmistõdede edastamisele ja õppesisu mõõdutundetule laiendamisele, leides, et õppekava planeerimise eesmärk peab olema õppija kumulatiivne, järjepidev ja katkematu areng.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eisenhart, M. (2005). Hammers and saws for the improvement of educational research. Educational Theory, 55(3), 245–261. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5446.2005.00002.x

Erickson, F., & Gutierrez, K. (2002). Culture, rigor, and science in educational research. Educational Researcher, 31(8), 21–24. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X031008021

Published

2016-04-23

How to Cite

Trasberg, K., & Brown, K. D. (2016). Hariduse dünaamikast. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 309–313. https://doi.org/10.12697/ha.2016.4.1.11

Issue

Section

Book review