Inclusive education strategies in New Zealand, a leader in inclusive education

Authors

  • David Mitchell

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.02

Keywords:

inclusive education, children with special developmental needs, differentiated instruction, level groups, organisation of education system, educational policy

Abstract

1989. aastast alates on Uus-Meremaa haridussüsteemis toimunud mitmed ulatuslikud reformid, mille tulemusena on sellest saanud üks kõige enam detsentraliseeritud süsteeme maailmas. Artiklis analüüsitakse, mil määral vastab Uus-Meremaal toimuv kümnele kaasava hariduse tunnusele, milleks on kontseptsioon, paigutamine, õppekava, hindamine, õpetamine, aktsepteerimine, juurdepääs, toetus, ressursid ja juhtimine. Töös antakse neist komponentidest lühiülevaade, mida illustreeritakse näidetega olukorrast Uus-Meremaal, ja jõutakse järeldusele, et kõigi kümne tunnuse poolest on Uus-Meremaa heal järjel.

PDF Full text

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alton-Lee, A. (2003). Quality teaching for diverse students in schooling: Best evidence synthesis iteration (BES). Wellington: Ministry of Education. Retrieved from https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0019/7705/BES-quality-teaching-diverse-students.pdf.

Carrington, S., Bourke, R., & Dharan, V. (2012). Using the Index for Inclusion to develop inclusive school communities. In S. Carrington & J. MacArthur (Eds.), Teaching in inclusive school communities (pp. 343–364). Milton: Wiley.

CIA (2015). The world factbook. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.

Education Review Office (2010). Including students with high needs. Wellington. Retrieved from http://www.ero.govt.nz/assets/Uploads/Including-Students-with-High-Needs-2010-pdf-with-cover.pdf.

Education Review Office (2015). Inclusive practices for students with special needs in schools. Wellington. Retrieved from http://www.ero.govt.nz/assets/Uploads/Inclusive-practices-for-students-with-special-needs-in-schools.pdf.

Ministry of Education (2007). The New Zealand Curriculum. Wellington. Retrieved from http://nzcurriculum.tki.org.nz/content/download/1108/11989/file/The-New-Zealand-Curriculum.pdf.

Ministry of Education (2009). The national education goals. Wellington.

Ministry of Education (2010a). Review of Special Education 2010 discussion document. Retrieved from http://workbridgeincorporated.virtuozzo.co.nz/OtherDocuments/ReviewOfSpecialEducation_17Mar10.doc.

Ministry of Education (2010b). Through different eyes. Wellington. Retrieved from http://www.throughdifferenteyes.org.nz/.

Ministry of Education (2010c). Success for all - every school, every child: Building an inclusive education system. Wellington. Retrieved from http://www.education.govt.nz/assets/Documents/School/Inclusive-education/SuccessForAllEnglish.pdf.

Ministry of Education (2015). Education counts. Retrieved from https://www.educationcounts.govt.nz/data-services/data-collections/national/boards_of_trustees.

Ministry of Education (nd). BES (Iterative Best Evidence Synthesis) Programme - What works evidence. Retrieved from https://www.educationcounts.govt.nz/topics/BES.

Ministry of Education, Eligibility Unit (2004). The Ongoing and Reviewable Resourcing Schemes guidelines. Wellington.

Mitchell, D. (2014). What really works in special and inclusive education (2nd ed.). Abingdon: Routledge.

Mitchell, D. (2015). Inclusive education is a multi-faceted concept. Center for Educational Policy Studies Journal, 5(1), 9–30.

New Zealand Qualifications Authority (nd). Special assessment conditions. Wellington: David Mitchell. Retrieved from http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/assessment-and-moderation/managing-national-assessment-in-schools/special-assessment-conditions/.

Standards New Zealand (2001). Design for access and mobility - Buildings and associated facilities. Retrieved from http://www.standards.co.nz/assets/Publication-files/NZS4121-2001.pdf.

U.S. Department of Education (2003). Title I – Improving the academic achievement of the disadvantaged. Final Rule, 68 Federal Registry 236.

ÜRO (2008). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York. Retrieved from http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

Published

2016-10-23

How to Cite

Mitchell, D. (2016). Inclusive education strategies in New Zealand, a leader in inclusive education. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 8–18. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.02

Issue

Section

Articles