The effect of extracurricular entrepreneurship training programs on students’ ability and creativity beliefs and social skills

Authors

  • Grete Arro
  • Elina Malleus
  • Juta Jaani
  • Anu Olvik

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.03

Keywords:

entrepreneurship training in middle school, development of entrepreneurship competence, ability beliefs, self-reported social skills

Abstract

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse toetamiseks on loodud mitmeid programme (Junior Achievementi õpilasfirmade programm, ettevõtlusteater, ettevõtlike koolide võrgustik, ettevõtlusõppe valikaine), mis on eri rõhuasetusega ning milles kasutatakse eri meetodeid. Seetõttu on oluline kirjeldada programmide tähendust ja erisusi ettevõtlikkuspädevuse arendamise kontekstis. Artiklis võetakse vaatluse alla enamik Eesti ettevõtlusprogramme, käsitledes neid vähe uuritud perspektiivist: milline on programmide mõju arenguuskumustele ning sotsiaalsetele oskustele? Uuringu valimisse kuuluvad üldhariduskoolide 8. klasside õpilased, kes kas osalevad (sekkumisgrupp, N = 198) või ei osale ettevõtlusõppe programmides (kontrollgrupp, N = 125). Õppijaid hinnatakse arenguuskumuste ja enesehinnanguliste sotsiaalsete oskuste alusel enne ja pärast ettevõtlusõppe programmis osalemist. Tulemused viitavad, et arenguuskumustes ja enesehinnangulistes sotsiaalsetes oskustes ei ilmne erinevusi ei enne ega pärast programmis osalemist, eri programmide ega sekkumis- ja kontrollgrupi vahel. Samuti ei ilmne eri võimekusega õpilaste rühmade vahel uuritud näitajate puhul statistiliselt olulisi erinevusi. Üks võimalik selgitus tulemustele on, et motivatsiooni või sotsiaalsete oskustega seotud alapädevusi ei teadvustata ettevõtluspädevuse osana. Tulemused osutavad võimalustele, kuidas saaks ettevõtlusprogrammide õpetajaid ja õppijaid senisest veelgi paremini toetada, näiteks aidates ettevõtlikkuspädevust alapädevuste kaupa mõtestada.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Arro, G., Malleus, E., Jaani, J., & Olvik, A. (2018). The effect of extracurricular entrepreneurship training programs on students’ ability and creativity beliefs and social skills. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 39–65. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.03

Issue

Section

Articles