Students’ autonomous motivation in relation to self-management, initiative and creativity when becoming an entrepreneur

Authors

  • Elina Malleus
  • Urve Venesaar
  • Kaja Mädamürk
  • Grete Arro

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.07

Keywords:

entrepreneurship education, autonomous motivation, motives for entrepreneurship, self-management, creativity

Abstract

Ettevõtluse kontekstis on oluline uurida, mis motiividel alustavad ettevõtjad tegutsemist ning kuidas need mõjutavad edasist ettevõtlusprotsessi. Motiivide uurimine seotuna teiste ettevõtluses oluliste pädevustega (nt enesejuhtimine, algatusvõime ja loovus) võimaldab paremini mõista motivatsiooni olemust ning pöörata kõne alustele teemadele tähelepanu juba ettevõtlusõppes. Uurimusega soovitakse rakendada eri valdkondades (nt haridus, psühholoogia, tervishoid) levinud ise määramisteooriat ettevõtlusõppes. Selleks uuritakse 497 kutse- ja kõrgkoolide
õppija kogemust ning motiive ettevõtlusega alustamisel, lähtudes autonoomse ja kontrollitud motivatsiooni teooriast ning sidudes valitud teoreetilise lähtekoha varem ettevõtluse kontekstis esile tõstetud pädevustega. Uurimistulemusena ilmneb, et õppijad, kes lähtuvad ettevõtlusega alustamisel pigem autonoomsele motivatsioonile viitavatest põhjustest, annavad kõrgemaid hinnanguid oma enese juhtimisoskuste, algatusvõime ja loovuse kohta. Seega võib autonoomse motivatsiooni teadlik toetamine ettevõtlushariduses olla seotud ka õppijate edasise parema toimetulekuga ettevõtlusmaastikul.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Malleus, E., Venesaar, U., Mädamürk, K., & Arro, G. (2018). Students’ autonomous motivation in relation to self-management, initiative and creativity when becoming an entrepreneur. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 156–179. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)