Model of entrepreneurship competence as a basis for the development of entrepreneurship education

Authors

  • Urve Venesaar
  • Marge Täks
  • Grete Arro
  • Elina Malleus
  • Krista Loogma
  • Kaja Mädamürk
  • Eneken Titov
  • Martin Toding

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.06

Keywords:

ettevõtlusõpe, ettevõtluspädevuse mudel, ettevõtlikkus, enesejuhtimine, väärtusloome, sotsiaalsed oskused

Abstract

Artikli eesmärk on kirjeldada ja empiiriliselt põhjendada ettevõtluspädevuse mudelis sisalduvate alapädevuste valikut, et luua alus ettevõtlusõppe arendamiseks ning toetada õppijate ettevõtluspädevuse arengut ja toimetulekut nii töös (sh ettevõtluses) kui ka igapäevaelus. Ettevõtluspädevuse mudel hõlmab 14 alapädevust, mis on jaotatud enesejuhtimise, väärtust loova mõtlemise, sotsiaalsete olukordade lahendamise ja äriideede elluviimise valdkonnaks. Kõrgkooliõpilaste (N = 1479) hulgas tehtud uuringust ilmneb, et seosed alapädevuste vahel on ootuspärased ja vastavad teoreetilistele eeldustele. See lubab arvata, et alapädevused moodustavad terviku ning on usaldusväärseks aluseks õppija ettevõtluspädevuse arendamisele ja toetamisele. Artikkel soodustab diskussiooni ettevõtluspädevuse ja selle arendamise võimaluste üle, pakkudes ühtlasi välja lähtekoha ettevõtlusõppe arendamiseks Eesti haridussüsteemis.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Venesaar, U., Täks, M., Arro, G., Malleus, E., Loogma, K., Mädamürk, K., Titov, E., & Toding, M. (2018). Model of entrepreneurship competence as a basis for the development of entrepreneurship education. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 118–155. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>