Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo Süsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education is a peer-reviewed  electronic journal with an international editorial board (1.2. classification according to Estonian Research Information System). It publishes scholarly articles in Estonian embodying original research in all areas of education. The journal uses Open Journal Systems (OJS) and will be published in collaboration with the University of Tartu and Tallinn University by the University of Tartu Press. The journal is indexed in the database Directory of Open Access Journals (DOAJ).


Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.

ABOUT JOURNAL

The aims of the Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education are  to ensure sustainability of Estonian educational science, to develop terminology in the Estonian language and to support the growth of internationally established Estonian scientists. The journal welcomes both empirical research and review articles in the field of education and related areas. In addition, translated articles of international interest from acknowledged experts in the field will be published. 

The journal will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published, while every third is a free issue. The first issue launched in November, 2013.

Announcements

 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse „Nüüdisaegsed probleemid alushariduses ja algõpetuses“ (kd 6, nr 1). Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk. Erinumber ilmub 2018. aasta mais.

 
Posted: 2017-02-27 More...
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2016)

Table of Contents

Eessõna / Preface

Kristi Kõiv, Jaan Kõrgesaar, Mare Leino, Tiiu Tammemäe
PDF
1-7

Artiklid / Articles

David Mitchell
PDF
8-18
David Mitchell
PDF
19-29
Marika Padrik, Merit Hallap, Signe Raudik
PDF
30-59
Pille Häidkind, Kaja Oras
PDF
60-88
Halliki Põlda, Katrin Aava
PDF
89-117
Peter K. Smith
PDF
118-141
Peter K. Smith
PDF
142-164
Kristi Kõiv
PDF
165-190
Kristiina Treial
PDF
191-222
Ivar Männamaa, Aurika Komsaare, Äli Leijen
PDF
223-248

Raamatututvustus / Book review

Jaan Kõrgesaar
PDF
249-254
Mare Leino
PDF
255-258