Preface

Authors

  • Regina Soobard
  • Evelyn Kiive
  • Ene Varik-Maasik

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.01

Abstract

Kõigil õpetajatel ja õppejõududel on vajalik arendada enda õpetamisoskusi. On vaja märgata õppijate õpistrateegiaid, aidata kujundada arusaamu teaduse olemusest praeguses infoküllases ühiskonnas, kujundada tänapäevastel töökohtadel vajalikke koostööoskusi ja teisi üldpädevusi ning mõista, et tähelepanu vajavad ka täiskasvanud õppijad. EHA vabanumber pakub lugejale teadusuuringute ja raamatututvustusega võimalust mõelda kaasa, kuidas märgata õppijate õppimist ning arendada enda õpetamisoskusi teadlikult, andmaks kvaliteetset haridust kõigil haridusastmetel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil strateegia2020.pdf (hm.ee).

Gümnaasiumi riiklik õppekava (2011). Riigi Teataja I, 14.01.2011, 1. https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020.

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 (2021). Külastatud aadressil https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/strateegilised-alusdokumendid-ja-programmid?view_instance=0&current_page=1#haridusvaldkonna-are.

Kutsestandard. Õpetaja, tase 7 (2013). Külastatud aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10494558/pdf/opetaja-tase-7.5.et.pdf.

Published

2023-10-20

How to Cite

Soobard, R., Kiive, E., & Varik-Maasik, E. (2023). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(2), 1–5. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.01

Issue

Section

Preface