The impact of the student companies programme on the development of social skills of the youth

Authors

  • Katrin Saks
  • Janeli Virnas

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.04

Keywords:

student companies, social skills, personal characteristics

Abstract

Uurimuse eesmärk on välja selgitada, milline on õpilasfirmade programmi roll noorte sotsiaalsete oskuste ja isiksusomaduste arendamisel. Uuring tehti 2016.−2017. aastal õpilasfirmade programmis osalenud noortega, kes olid pärit Tartu-, Põlva- ja Võrumaalt. Eel- ja järeltestimise käigus koguti enesekohase küsimustikuga andmeid sotsiaalsetele oskustele ja ettevõtlikkusega seotud olulisimatele isiksusomadustele antud hinnangute kohta. Tulemustest selgus, et õpilasfirmade programmis osalemine toetab noorte hinnangul nende enesejuhtimisoskust, akadeemilisi oskusi ja enesekehtestamisoskust ning ettevõtlikkuse, loovuse ja paindlikkuse arengut. Statistiliselt olulised muutused avaldusid vaid Põlva- ja Tartumaa noortel, kellele pakuti peale õpilasfirmade üldise programmi ka lisategevusi ja -tuge. Võrumaa noorte hinnangul ei avaldunud nende sotsiaalsete oskuste ja isiksus omaduste arengus suuri muutusi, mille põhjus võib olla liiga suur õpilaste arv ühe juhendaja  kohta. Samuti ei olnud Võrumaa õpilasfirmadel kaasatud õppesse mentoreid ning nad ei osalenud toetavates tegevustes.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-11-01

How to Cite

Saks, K., & Virnas, J. (2018). The impact of the student companies programme on the development of social skills of the youth. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 66–90. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.04

Issue

Section

Articles