Teated

Kutse kaastööde saatmiseks

2021-08-31

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 10, nr 2), mis ilmub 2022. aasta novembris. Seekordse erinumbri teemavaldkond on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus. Numbri toimetajateks on Tartu Ülikooli logopeedia kaasprofessor Marika Padrik ja hariduskorralduse lektor Karmen Trasberg ning Tallinna Ülikooli emeriit-professor, rakenduslingvist Krista Kerge.

Rohkem Kutse kaastööde saatmiseks-st

Käesolev number

Kd 9 Nr 2 (2021)
Avaldatud: 2021-11-01

Eessõna

Raamatututvustus

Kõik numbrid

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.