Terviklik teooria psüühika ja selle arengu kohta

  • Jaan Kõrgesaar

Kokkuvõte

Tallinna ülikooli kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela on loonud psüühika (Minu Ise) tervikkäsitluse, mis on ilmunud kahes köites: "Kultuur, kõne ja Minu Ise" ning "Minu Ise areng: inimlapsest Inimeseks". Nendes argumenteeritakse inimese (teadvuse) erilisuse, selle kultuurilise tingituse ja kõnelise vahendatuse poolt. Erilisus puudutab teadaolevaid maiseid eluvorme, mistõttu on kõrvale jäetud tundmatu: tehisintellekt, mõistuslik elu universumis ja Looja. Raamatututvustuses antakse psüühika ja selle arengu teooriast köite kaupa põgus ülevaade, keskendudes mõistetele ja nende määratlustele. Tähelepanuta ei jää ka teoste vormistuslik ja keeleline külg.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Dweck, C. (2014). Developing a growth mindset. Retrieved from https://stanfordconnects.stanford.edu/watch/developing-growth-mindset/.

Karlep, K. (1998). Psühholingvistika ja emakeeleõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Raud, R. (2017). Kõneleb kuningas Nälg. Sirp, 50, lk 30–31.

Võgotski, L. (2004). Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused. Tartu: Ilmamaa.

Avaldatud
2018-05-01
Kuis viidata
Kõrgesaar, J. (2018). Terviklik teooria psüühika ja selle arengu kohta. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), 220-230. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.10
Rubriik
Raamatututvustus