Hariduse dünaamikast

Karmen Trasberg, Kara D. Brown

Abstract


Sõdadevahelisel Eestil ei ole ette näidata ülearu palju akadeemilisi naisi, kelle karjäär viis Eesti maailmakaardile. Seda enam on põhjust tähele panna "Eesti mõtteloo" sarjas ilmunud Hilda Taba doktoriväitekirja „The dynamics of education: A methodology of progressive educational thought” (1932) tõlget eesti keelde. Kõnealuses raamatus tutvustab Hilda Taba oma vaateid haridusele ja õpilaste arengule, andes ülevaate toonases haridusteaduses rakendatud meetoditest ja teooriatest ning kritiseerides nende valguses õppeainete korraldust ja õppekavade ülesehitust. Ta on kategooriliselt vastu valmistõdede edastamisele ja õppesisu mõõdutundetule laiendamisele, leides, et õppekava planeerimise eesmärk peab olema õppija kumulatiivne, järjepidev ja katkematu areng.

Full Text:

PDF

References


Eisenhart, M. (2005). Hammers and saws for the improvement of educational research. Educational Theory, 55(3), 245–261. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5446.2005.00002.x

Erickson, F., & Gutierrez, K. (2002). Culture, rigor, and science in educational research. Educational Researcher, 31(8), 21–24. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0013189X031008021
DOI: https://doi.org/10.12697/ha.2016.4.1.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2346-562X

Journal DOI: http://dx.doi.org/10.12697/issn2346-562X

http://www.eha.ut.ee