Noticing and analysing needs – supportive teaching – measuring student teachers’ situation – specific cognitive processing skills

Authors

  • Kadi Georg
  • Katrin Poom-Valickis

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.03

Keywords:

self-determination theory, basic psychological needs, teacher situationspecific skills, video-based assessment instrument

Abstract

Selle uuringu eesmärk oli kohandada situatsioonispetsiifiliste ehk PID-oskuste (perception, interpretation, decision-making skills) hindamisvahend isemääramisteooria konteksti, et analüüsida õpetajakoolituse üliõpilaste suutlikkust märgata ja tõlgendada psühholoogilisi baasvajadusi toetavaid tegevusi klassiruumi kontekstis. Andmeid koguti aineõpetajate õpetajakoolituse magistriõpingute esimese aasta üliõpilastelt (N = 97), kasutades tunnivideote analüüsi. Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et üliõpilased märkavad tunnivideotest psühholoogiliste baasvajadustega seotud aspekte. Tõlgendamisel ning otsuste tegemisel olid üliõpilaste vastused pigem kas kirjeldavad või hinnangulised ega olnud seotud teoreetiliste teadmistega. Töökogemuse põhjal olulisi erinevusi tulemustes ei täheldatud. Kuigi õpetajakoolituse üliõpilaste puhul on tulemused ootuspärased, tuleks PID-oskuste arendamisele õpetajakoolituses senisest teadlikumalt tähelepanu pöörata, toetamaks paremini teoreetiliste teadmiste ülekannet praktikasse.

Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alwast, A., & Vorhölter, K. (2022). Measuring pre-service teachers’ noticing competencies within a mathematical modeling context – an analysis of an instrument. Educational Studies in Mathematics, 109, 263–285. https://doi.org/10.1007/s10649-021-10102-8

Barnhart, T., & van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship among pre-service science teachers’ ability to attend, analyze and respond to student thinking. Teaching and Teacher Education, 45, 83–93. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.09.005

Blömeke, S., Gustafsson, J., & Shavelson, R. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie, 223, 3–13. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194

Chan, K. K. H., & Yau, K. W. (2021). Using video-based interviews to investigate preservice secondary science teachers’ situation-specific skills for informal formative assessment. International Journal of Science and Mathematics Education, 19, 289–311. https://doi.org/10.1007/s10763-020-10056-y

Gibson, S. A., & Ross, P. (2016). Teachers’ Pprofessional noticing. Theory Into Practice, 55(3), 180–188. https://doi.org/10.1080/00405841.2016.1173996

Grossman, P., Hammerness, K., & McDonald, M. (2009). Redefining Teaching, Re-Imagining Teacher Education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15, 273–289. https://doi.org/10.1080/13540600902875340

Haerens, L., Aelterman, N., Van den Berghe, L., De Meyer, J., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2013). Observing physical education teachers’ need-supportive interactions in classroom settings. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35, 3–17. https://doi.org/10.1123/jsep.35.1.3

Haridus- ja Teadusministeerium (2021). Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/eesti-haridusvaldkonna-arengukava.

Hoth, J., Döhrmann, M., Kaiser, G., Busse, A., Kaiser, G., & König, J. (2016). Diagnostic competence of primary school mathematics teachers during classroom situations. ZDM Mathematics Education, 48, 41–53. https://doi.org/10.1007/s11858-016-0759-y

Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not autonomy support or structure but autonomy support and structure. Journal of Educational Psychology, 102(3), 588–600. https://doi.org/10.1037/a0019682

Kaiser, G., Blömeke, S., König, J., Busse, A., Döhrmann, M., & Hoth, J. (2017). Professional competencies of (prospective) mathematics teachers – cognitive versus situated approaches. Educational Studies in Mathematics, 94(2), 161–184. https://doi.org/10.1007/s10649-016-9713-8

Keppens, K., Consuegra, E., Goossens, M., De Maeyer, S., & Vanderlinde, R. (2019). Measuring pre-service teachers’ professional vision of inclusive classrooms: A video-based comparative judgment instrument. Teaching and Teacher Education, 78, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.10.007

Kersting, N. B. (2008). Using video clips of mathematics classroom instruction as item prompts to measure teachers’ knowledge of teaching mathematics. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 845–861. https://doi.org/10.1177/0013164407313369

Kersting, N. B., Givvin, K. B., Sotelo, F. L., & Stigler, J. W. (2010). Teachers’ analyses of classroom video predict student learning of mathematics: Further explorations of a novel measure of teacher knowledge. Journal of Teacher Education, 61(1–2), 172–181. https://doi.org/10.1177/0022487109347875

Kersting, N., Givvin, K., Thompson, B., Santagata, R., & Stigler, J. (2012). Measuring usable knowledge. American Educational Research Journal, 49, 568–589. https://doi.org/10.3102/0002831212437853

Kersting, N. B., Sutton, T., Kalinec-Craig, C., Stoehr, K., Heshmati, S., Lozano, G., & Stigler, J. W. (2016). Further exploration of the classroom video analysis (CVA) instrument as a measure of usable knowledge for teaching mathematics: Taking a knowledge system perspective. ZDM Mathematics Education, 48, 97–109. https://doi.org/10.1007/s11858-015-0733-0

Knight, R. (2015). Postgraduate student teachers’ developing conceptions of the place of theory in learning to teach: "More important to me now than when I started", Journal of Education for Teaching, 41(2), 145–160. https://doi.org/10.1080/02607476.2015.1010874

Korthagen, F. (2010). How teacher education can make a difference. Journal of Education for Teaching, 36(4), 407–423. https://doi.org/10.1080/02607476.2010.513854

Kramer, M., Förtsch, C., Stürmer, Förtsch, S., J., Seidel, T., & Neuhaus, B. (2020). Measuring biology teachers’ professional vision: Development and validation of a video-based assessment tool. Cogent Education, 7(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1823155

Kramer, M., Förtsch, C., Seidel, T., & Neuhaus, B. (2021). Comparing two constructs for describing and analyzing teachers’ diagnostic processes. Studies in Educational Evaluation, 68. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100973

Lin, X., Schwartz, D., & Hatano, G. (2005). Toward teachers’ adaptive metacognition. Educational Psychologist, 40(4), 245–255. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4004_6

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, 133–144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318

Poom-Valickis, K., Jõgi, A.-L., Timoštšuk, I., & Oja, A. (2016). Õpetajate juhendamispraktika seosed õpilaste kaasatusega õppimisse I ja III kooliastme tundides. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1, 1), 258−278. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.09

Prilop, C. N., Weber, K. E., & Kleinknecht, M. (2021). The role of expert feedback in the development of pre-service teachers’ professional vision of classroom management in an online blended learning environment. Teaching and Teacher Education, 99. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103276

Reeve, J., & Cheon, S. H. (2021). Autonomy-supportive teaching: Its malleability, benefits, and potential to improve educational practice. Educational Psychologist, 56(1), 54–77. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1862657

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a selfdetermination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM the International Journal of Mathematics Education, 43, 133–145. https://doi.org/10.1007/s11858-010-0292-3

Santagata, R., & Yeh, C. (2016). The role of perception, interpretation, and decision making in the development of beginning teachers’ competence. ZDM Mathematics Education, 48, 153–165. https://doi.org/10.1007/s11858-015-0737-9

Seidel, T., & Stürmer, K. (2014). Modeling and measuring the structure of professional vision in preservice teachers. American Educational Research Journal, 51(4), 739–771. https://doi.org/10.3102/0002831214531321

Stahnke, R., & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers’ situation-specific skills regarding classroom management: What do they perceive, interpret and suggest? Teaching and Teacher Education, 98. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103243

Star, J. R., & Strickland, S. K. (2008). Learning to observe: Using video to improve preservice mathematics teachers’ ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 107–125. https://doi.org/10.1007/s10857-007-9063-7

Stürmer, K., Könings, K. D. & Seidel, T. (2013). Declarative knowledge and professional vision in teacher education: Effect of courses in teaching and learning. British Journal of Educational Psychology, 83, 467-483. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2012.02075.x

van Es, E. A. (2011). A framework for learning to notice student thinking. In Sherin, M.G., Jacobs, V.R. & Philipp. R. A. (Eds.), Mathematics teacher noticing. Seeing through teachers’ eyes (pp. 134–151). Routledge.

van Es, E. A., & Sherin, M.G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers’ interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’ "learning to notice" in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24 (2), 244–276. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.11.005

Published

2023-10-22

How to Cite

Georg, K., & Poom-Valickis, K. (2023). Noticing and analysing needs – supportive teaching – measuring student teachers’ situation – specific cognitive processing skills. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(2), 40–67. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.03

Issue

Section

Articles