Eessõna

  • Mari Karm
  • Katrin Poom-Valickis

Kokkuvõte

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbris tutvustatakse võimalusi rakendada tegevusuuringut eesmärgiga arendada õpetamist. Kuna hariduse kvaliteet sõltub õpetamise kvaliteedist, võimaldab tegevusuuring süstemaatiliselt analüüsida enda õpetamistavasid. Analüüsi tulemusena saab õpetamises teha muudatusi ja seeläbi eesmärgipäraselt toetada õppijate õppimist. Erinumbri artiklites tutvustatavad tegevusuuringud on tehtud eri õpikeskkondades (kool, kutsekool, ülikool), otsides lahendusi eritahulistele probleemidele. Raamatututvustus on aga pühendatud John Hattie ja Gregory Yatesi raamatule "Nähtav õppimine ja teadus sellest, kuidas me õpime".

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Gibbs, P., Cartney, P., Wilkinson, K., Parkinson, J., Cunningham, S., James-Reynolds, … Pitt, A. (2017). Literature review on the use of action research in higher education. Educational Action Research, 25(1), 3–22. https://doi.org/10.1080/09650792.2015.1124046

Norton, L. S. (2009). Action research in teaching and learning: A practical guide to conducting pedagogical research in universities. New York: Routledge.

Avaldatud
2019-11-01
Kuis viidata
Karm, M., & Poom-Valickis, K. (2019). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), 1-5. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.01
Rubriik
Eessõna