Supporting music students’ refl ection in instrument studies

Authors

  • Tuulike Kivestu
  • Äli Leijen
  • Kadri Steinbach

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.06

Keywords:

reflection, instrument study, constructivism, active learning

Abstract

Tänapäevase muusikahariduse valdkonnas rõhutatakse aktiivõppe, sh refleksiooni olulisust. Sellest hoolimata puudub erimetoodika, mis toetaks õppijate refleksiooni pilliõppes. Selle uurimuse tarbeks korraldati ühe Eesti kõrgkooli muusikaõppe üliõpilaste (N = 11) hulgas ekspertide valideeritud refleksiooni toetamise mudeli prooviuuring. Mudel koosnes neljast tsüklist ja baseerus refleksiooni põhiprotsesside (kirjeldamise, hindamise, suhestumise ja refleksiooniprotsessi reflekteerimise) toetamisel. Uurimuse eesmärk oli selgitada välja, millised on muusikaõppe üliõpilaste kogemused refleksioonimudeli rakendamisel ja kuivõrd kasulikuks nad hindavad rakendatud refleksiooniülesandeid pillimänguoskuste arendamise seisukohalt. Üliõpilaste kogemuste ja hinnangute kohta koguti andmeid fookusrühma intervjuudega. Rakendatud refleksiooni toetamise mudeli puhul väärtustasid üliõpilased kõrvaltvaataja positsiooni võimaldamist, üksikasjade märkamist ja mitmekülgse tagasiside saamist kaasüliõpilastelt. Uurimistulemuste põhjal arendati mudelit edasi, et see toetaks tõhusamalt üliõpilaste refleksiooni pilliõppes ning aitaks kaasa individuaalse erialase arengu kavandamisele.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Argyris, C., & Schön, D. A. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

Benammar, K. (2004). Conscious action through conscious thinking: Reflection tools in experiential learning. Amsterdam: Openbare les Lectoraat Reflectie.

Biggs, J. (1987). Student approaches to learning and studying. Hawthorn: Australian Council for Educational Research.

Billing, D. (2007). Teaching for transfer of core/key skills in higher education: Cognitive skills. Higher Education, 53(4), 483–516. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-005-5628-5

Brown, J. K. (2008). Student-centered instruction: Involving students in their own education. Music Educators Journal, 94(5), 30–35. http://dx.doi.org/10.1177/00274321080940050108

Clark, P. G. (2009). Reflecting on reflection in interprofessional education: Implications for theory and practice. Journal of Interprofessional Care, 23(3), 213–223. http://dx.doi.org/10.1080/13561820902877195

Daniel, R. (2006). Exploring music instrument teaching and learning environments: Video analysis as a means of elucidating process and learning outcomes. Music Education Research, 8(2), 191–215. http://dx.doi.org/10.1080/14613800600779519

Dewey, J. (1933). How we think. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Draper, P. (2007). Students doing the driving: How undergraduates use ICT to enhance reflective practice, peer review and collaborative learning. In C. Grant (Ed.), Music in Australian tertiary institutions: Issues for the 21st century. Brisbane: Griffith University Press. Retrieved from http://www.nactmus.org.au/NACTMUS2007/index.html.

Gibbs, A. (1997). Focus groups. Social Research Update, 19. Retrieved from http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html.

Kivestu, T., & Leijen, Ä. (2014). A model for supporting students’ reflection in tertiary music education. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 112, 199– 208. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1156

Kori, K., Pedaste, M., Leijen, Ä., & Mäeots, M. (2014). Supporting reflection in technology-enhanced learning. Educational Research Review, 11, 45–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2013.11.003

Korthagen, F., & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47–71. http://dx.doi.org/10.1080/1354060042000337093

Kährik, P., Leijen, Ä., & Kivestu, T. (2012). Developing music listening skills using active learning methods in secondary education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 45, 206–215. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.557

Latukefu, L. (2009). Peer learning and reflection: Strategies developed by vocal students in a transforming tertiary setting. International Journal of Music Education, 27(2), 128–142. http://dx.doi.org/10.1177/0255761409102320

Leijen, Ä. (2008). The reflective dancer: ICT support for practical training (Doctoral dissertation). University of Utrecht, Utrecht.

Leijen, Ä., Lam, I., Wildschut, L., & Simons, P. R.-J. (2009a). Difficulties teachers report about students’ reflection: Lessons learned from dance education. Teaching in Higher Education, 14(3), 315–326. http://dx.doi.org/10.1080/13562510902898882

Leijen, Ä., Lam, I., Wildschut, L., Simons, P. R.-J., & Admiraal, W. (2009b). Streaming video to enhance students’ reflection in dance education. Computers & Education, 52(1), 169–176. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2008.07.010

Leijen, Ä., Valtna, K., Leijen, D. A. J., & Pedaste, M. (2012). How to determine the quality of students’ reflections? Studies in Higher Education, 37(2), 203–217. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2010.504814

Mackintosh, C. (1998). Reflection: A flawed strategy for the nursing profession. Nurse Education Today, 18(7), 553–557. http://dx.doi.org/10.1016/S0260-6917(98)80005-1

McPherson, G. E., & Zimmerman, B. J. (2011). Self-regulation of musical learning: A social cognitive perspective on developing performance skills. In R. Colwell & P. R. Webster (Eds.), MENC handbook of research on music learning. Volume 2: Applications (pp. 130–175). Oxford: Oxford University Press.

Meijer, P. C. (2013). Kogenud õpetaja praktiline teadmine õpetajakoolituse osana. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 1, 8–24. http://dx.doi.org/10.12697/eha.2013.1.02

Moon, J. A. (2004). Reflection in learning and professional development: Theory and practice. New York: Routledge Falmer.

Mountford, B., & Rogers, L. (1996). Using individual and group reflection in and on assessment as a tool for effective learning. Journal of Advanced Nursing, 24(6), 1127–1134. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.1996.tb01017.x

Nielsen, S. (2001). Self-regulating learning strategies in instrumental music practice. Music Education Research, 3(2), 155–167. http://dx.doi.org/10.1080/14613800120089223

Parncutt, R. (2007). Can researchers help artists? Music performance research for music students. Music Performance Research, 1(1), 1–25.

Pilli, E., Sammul, M., Post, P., Aasjõe, Ü., & Kruusamäe, K. (2013). Eesti kõrgkoolide esmakursuslaste õpi- ja teadmuskäsitus. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 1, 156–191. http://dx.doi.org/10.12697/eha.2013.1.08

Poom-Valickis, K., & Mathews, S. (2013). Reflecting others and own practice: An analysis of novice teachers’ reflection skills. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 14(3), 420–434. http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2013.767237

Procee, H. (2006). Reflection in education: A. Kantian epistemology. Education Theory, 56(3), 237–253. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5446.2006.00225.x

Ryan, G., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 85–109. http://dx.doi.org/10.1177/1525822X02239569

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books, Inc.

Scott, S. J. (2010). A minds-on approach to active learning in general music. General Music Today, 24(1), 19–26. http://dx.doi.org/10.1177/1048371309354432

Scott, S. J. (2011). Contemplating a constructivist stance for active learning within music education. Arts Education Policy Review, 112(4), 191–198. http://dx.doi.org/10.1080/10632913.2011.592469

Sööt, A., & Leijen, Ä. (2012). Designing support for reflection activities in tertiary dance education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 45, 448–456. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.581

Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33(2–3), 73–86. http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1998.9653292

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Van den Berg, E. (2001). An exploration of the use of multimedia cases as a reflective tool in teacher education. Research in Science Education, 31(2), 245–265. http://dx.doi.org/10.1023/A:1013193111324

Wade, R. C. (1994). Teacher education students’ views on class discussion: Implications for fostering critical reflection. Teaching and Teacher Education, 10(2), 231–243. http://dx.doi.org/10.1016/0742-051X(94)90015-9

Webster, P. R. (2011). Construction of music learning. In R. Colwell & P. R. Webster (Eds.), MENC handbook of research on music learning. Volume 1: Strategies (pp. 35–83). Oxford: Oxford University Press.

Published

2014-11-01

How to Cite

Kivestu, T., Leijen, Äli, & Steinbach, K. (2014). Supporting music students’ refl ection in instrument studies. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 148–175. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.06

Issue

Section

Articles