Preface

Authors

  • Äli Leijen
  • Tiia Õun
  • Tiiu Tammemäe

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.01

Abstract

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber keskendub kaasavale haridusele, mille mõistel on rahvusvahelises kontekstis mitu tähendust. Eestiski oleks vaja selgemalt kokku leppida, mida kaasava hariduse all mõistetakse, milline peaks olema kaasav hariduskorraldus ja kuidas selleni jõuda. Kuigi suurem osa selle erinumbri artiklitest käsitleb erivajadustega õppijate kaasamist, leiab siit ka kaasavat haridust laiemas tähenduses käsitlevaid artikleid. Ka haridusastmed on erinumbris laialt kaetud, ulatudes alusharidusest kõrgkooliõpinguteni. Erinumbri tõlkeartikkel tutvustab universaalse disaini võimalusi. Kolm järgmist artiklit keskenduvad kaasava hariduse toetamisele lasteaedades. Järgmised kaks artiklit on pühendatud kaasava hariduse temaatikale koolis. Viimane artikkel analüüsib õppijate haridusliku kaasamise dimensiooni kõrgkoolis üliõpilaste keelelisest taustast lähtuvalt. Erinumbri lõpetab raamatututvustus, kus muude teemade kõrval käsitletakse seda, kuidas on Eestis õnnestunud kindlustada võrdne ja õiglane juurdepääs hariduse omandamisele.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where next? Prospects, 38, 15–34. https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0

Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2020). Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaalkultuurilisest käsitlusest lähtudes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 26–47. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.02b

Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: Ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206–217. http://doi.org/10.1080/15017419.2016.1224778

Häidkind, P., & Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4(2), 60–88. doi: http://dx.doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.04

Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 48–71. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.03

Kivirand, T., Leijen, Ä., & Lepp, L. (2022). Enhancing schools’ development activities on inclusive education through in-service training course for school teams: A case study. Frontiers in Psychology, 2685. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.824620

Leijen, Ä., Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2021). The dilemma of inclusive education: inclusion for some or inclusion for all. Frontiers in Psychology, 12, 633066. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633066

Nelis, P., & Pedaste, M. (2020). Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(2), 138–163. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.06

Pedaste, M., Leijen, Ä., Kivirand, T., Nelis, P., & Malva, L. (2021). School leaders’ vision is the strongest predictor of their attitudes towards inclusive education practice. International Journal of Inclusive Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1994661

Poom-Valickis, K., & Ulla,T. (2020) Kaasava hariduse rakendamist toetavate hoiakute kujundamine õpetajakoolituse esmaõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 72−99. https:/doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.04

Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2018). An analysis of research on inclusive education: A systematic search and meta review. International Journal of Inclusive Education, 24(6), 675–689. http://doi.org/10.1080/13603116.2018.1482012

UN (1989). Convention on the Rights of the Child. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf.

UNESCO (1994). Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. https://unesdoc.unesco.org/ark/48223/pf0000098427.

Published

2023-05-01

How to Cite

Leijen, Äli, Õun, T., & Tammemäe, T. (2023). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), 1–5. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.01

Issue

Section

Preface

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>